Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Olaf Nielsen. Borgmester

Fra Skanderborg Leksikon

Olaf Nielsen. 1950.

Olaf Nielsen (1892-1962) var medlem af Skanderborg byråd fra 1933 til 1950, og borgmester i Skanderborg fra 1943 til 1950, hvor han ikke genopstillede. Han var konservativ, og fra sine unge år en kendt erhvervsmand i byen.

Olaf Nielsen var født i Horsens som søn af en tømmerhandler. Efter realeksamen blev han oplært indenfor korn- og foderstoffer, og kom senere ind i trælasthandel.

Det var en ung direktør på 27 år, der i 1919 kom til Skanderborg fra Horsens som direktør for A/S N. Christensen & Co.s Trælasthandel og A/S Skanderborg Jern- og Zinksoldefabrik.

Trælasthandlen lå midt på Adelgade i nr. 78, hvor der til gaden var en statelig to etages bygning med kontorer i stuen, og ovenpå en stor lejlighed med 8 fag vinduer mod gaden. Helt op til 1960 var det i byer som Skanderborg almindeligt, at de erhvervsdrivende boede over deres forretning.

Den gamle trælasthandel forsvandt omkring 1970 til fordel for en kontorbygning.


Politiske hverv

Når man ser på de hverv, som Olaf Nielsen havde ved siden af direktørposten, kan det med nutidens øjne undre, at han passede trælasthandlen. Udover det lokale var Olaf Nielsen i landstinget fra 1936 til 1939, og i hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti fra 1934. Tiden var imidlertid en anden end nu. En trælasthandel i en by som Skanderborg var reelt uden konkurrence. Man kørte ikke til en anden by, og direktøren havde dygtige folk til at klare det daglige.

Olaf Nielsen kom i byrådet i 1933 i den periode, hvor den socialdemokratiske borgmester L. Bie Rasmussen sad solidt på posten. Byrådsvalget i 1941 blev på grund af besættelsen udsat til 1943, og her genopstillede Bie Rasmussen ikke. Resultatet af valget blev, at socialdemokraterne mistede flertallet. Den radikale handelsmand Ole Sørensen, der hidtil havde støttet socialdemokraterne, hvor de ikke selv havde flertal, skiftede nu side og stemte for Olaf Nielsen. Snakken gik på, at da socialdemokraterne i 1937 fik flertal alene, huskede de ikke Ole Sørensens hjælp, og han blev ikke betænkt med udvalgsposter.

Olaf Nielsen var borgmester i de sidste vanskelige besættelsesår, hvor der jævnligt skulle forhandles med tyskerne, som havde en ganske stor styrke i Skanderborg. Indtrykket er, at der stod respekt omkring Olaf Nielsen, der også var formand for Skanderborg Banks repræsentantskab. Ved byrådsvalget i 1946 fik de konservative og borgerlisten hver 3 mandater, og socialdemokraterne 5 mandater. Olaf Nielsen blev genvalgt.

Det var ved det valg den magtfulde direktør for Skanderborg Bank, O.E. Øhrstrøm, kom i byrådet for borgerlisten. I 1950 genopstillede Olaf Nielsen ikke, og O.E. Øhrstrøm blev – støttet af de konservative – borgmester.


Olaf Nielsen og frue.

Striden om borgmesterposten i 1958

Selv om Olaf Nielsen var ude af byrådet, var han stadig aktiv som formand for Handelsstandsforeningen, og i den konservative vælgerforening. Der opstod i 1958 en alvorlig strid mellem de konservative og den af Venstre dominerede borgerliste, da de konservative ikke ville støtte Øhrstrøm som borgmester. Den socialdemokratiske Willy Pedersen blev valgt, selv om der var borgerligt flertal i byrådet.

Der er meget, der tyder på, at Olaf Nielsen var en af dem, der stod bag det, som af mange betragtede som et konservativt forræderi. Olaf Nielsen havde i en lang periode været formand for bankens repræsentantskab, hvor O.E. Øhrstrøm var direktør, og de havde også arbejdet sammen i byrådet fra 1946 til 1950. Det kan ikke afklares nu, hvad der er sket, men det må have været personen Øhrstrøm, som de konservative har haft noget imod. Det var opfattelsen i byen, at det allerede inden valget havde været aftalt med socialdemokraterne, at de konservative ville stemme på Willy Pedersen, hvis valget faldt ud som det gjorde, og at Olaf Nielsen var med bag kulisserne.

Karakteristisk kom Olaf Nielsens rolle ikke frem i den voldsomme avispolemik i Skanderborg Amtsavis. Han har formentlig været for respekteret. Som et kuriosum kan nævnes, at Olaf Nielsen allerede før 1958 ikke mere var kunde i Skanderborg Bank, men i Andelsbanken.

I 1962 døde Olaf Nielsen som 70 årig. Der var i Amtsavisen en meget kølig nekrolog, der alene opregnede årstal fra Olaf Nielsens virke. Borgmestervalget i 1958 var ikke glemt.


Kilder:

Svend Paludan-Müller, Skanderborg Amtsavis, Demokraten, Kommunal årbog samt Rigsdagens medlemmer gennem 100 år.

Powered by MediaWiki