Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ovsted-Taaning sogn

Fra Skanderborg Leksikon

Før 1500-tallet var Ovsted og Taaning inddelt i hver deres sogn med hver deres kirke. Begge kirker i sognet Ovsted kirke og Taaning kirke blev opført i 1200-tallet. Det specielle ved begge kirker var, at Taaning kirke der blev opført i første halvdel af 1200-tallet, blev brugt som model og udgangspunkt for Ovsted kirke. Det betød at de to kirker kom til at dele mange parallelle træk - et unikt træk i hele Skandinavien.

Taaning by blev første gang omtalt i 1234, mens selve sognet først blev nævnt i 1481. Dertil blev Ovsted sogn allerede nævnt første gang i 1403, i ejendomsbreve som bevidnede at Ovsted kirke var modtager af flere sjælegaver. Begge kirker var underlagt patronat under Øm Kloster , og det var i løbet af 1500-tallet under Øm klosters direktion at Taaning sogn og kirke blev annekteret til Ovsted sogn.

Sognets hovedgård blev udpeget til at være gården Tammestrup, som oprindeligt også hørte under Øm kloster. Efter reformationen kom gården, såvel som de to kirker under kongens eje. Kirkerne og gården skiftede ejere i takt med at kongen solgte ud af sin ejendom.

I 1711 solgte kongen bl.a. Ovsted kirke til justitsråd Bendix Lassen på Åkær, men allerede i 1720 benyttede kong Frederik IV sig af sin tilbagekøbsret og lagde kirken under det nye Skanderborg Rytterdistrikt. Ved distriktets nedlæggelse i 1767 blev begge kirker og hovedgård opkøbt af Bodil Hofgaard, enke efter Horsenskøbmanden Gerhard de Lichtenberg. Efter hendes død i 1795 blev Tammestrup udstykket og solgt. Kirkerne blev ligeledes solgt videre, indtil de begge i 1910 overgik til selveje.

I 1747 blev den nuværende Sneptrup præstegård opført af sognepræst Nicolai Langballe, som erstatning for en tidligere præstegård på området.


Sognepræster Ca. 1500-1550: Jens Nielsen Skreder

Ca. 1550-1570: Jørgen Billesen

Ca. 1870-1585: Morten

Ca. 1585-1602: Christen Mortensen

1602-1657: Jens Jensen

1658-1670: Christen Jensen Sneptrup

1670-1697: Jens Jensen Storring

1697-1745: Johannes ”Hans” Jørgensen Seidelin (1672-1751)

1745: Hans Jørgen Seidelin Schmidt (1720-1745)

1746-1787: Nicolai Nielsen Langballe (1720-1790)

1787-1841: Søren Bagge (1759-1842)

1842-1856: Andreas Hald (1759-1842)

1856-1868: Ingvard Henrik Linnemann (1822-1892)

1868-1880: Axel Severin von Bülow (1815-1891)

1880-1906: Jacob Severin Deichmann Branth (1832-1917)

1906-1913: Rudolf Skifter Andersen (1870-1933)

1914-1919: Peter Østergaard (1875-1919)

1919-1947: Karl Johannes Mogensen Ladegaard (1879-1947)

1947-1980: Bruno Johannes Jensen (1913-)

1981-1996: Gudmund Eli Karstoft (1926-)

1996- : Benedikte Vejlby Baggesgaard


Kilder:

Licht, Kjeld de Fine og Vibeke Michelsen. Danmarks kirker, Århus amt 47. Østbirk, Yding, Ovsted. 1996. Nationalmuseet, København

Licht, Kjeld de Fine og Sissel F. Plathe. Danmarks kirker, Århus amt 48. Tåning, Hylke, Vedslet. 1997. Nationalmuseet, København

Sognepræst Bruno Jensens noter om Ovsted-Tåning sogn, Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki