Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Rasmus Rasmussen

Fra Skanderborg Leksikon

Malermester Rasmus Rasmussen, født i Skanderborg 17. august 1844, var søn af maler, musiker og musiklærer Peder R asmussen og hustru Frederikke Louise Rasmussen f. Jensen.

Rasmus Rasmussen blev udlært maler og fik borgerskab i 1973. Han var gift med Andrea Christine Elisabeth Rasmussen f. Andreasen.

Rasmus Rasmussen opførte i 1880 ejendommen på Adelgade 104. Forhuset i ét plan var familiens bolig. Fra baghuset drev han sin malervirksomhed. Han var kendt for sit kunstneriske talent og malede mange billeder af det gamle Skanderborg. Blandt andet udsmykkede han porten i sin ejendom på Adelgade med et stort vægmaleri af Skanderborg Slot.

Maler og glarmester Peder Pedersen, som senere blev far til den lokalkendte maler og kunstmaler Peder Pedersen, stod i lære hos Rasmus Rasmussen i 1880´erne.

Rasmus Rasmussen døde 23. december 1883 på Frederiksberg Hospital af kræft, kun 39 år gammel. Han blev begravet 31. december 1883 på Skanderborg Slotskirkegaard. Han var methodist.

Rasmus Rasmussen var far til dekorationsmaler Viggo Rasmussen Perriard.Kilder:

Pedersen, Peder: Peder Pedersens erindringer, Skanderborg Egnsarkiv 1985.

Kirkebøger

Powered by MediaWiki