Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ravndal

Fra Skanderborg Leksikon

Indtil først i 1700-tallet lå der i Tingdalen ved Mesing en lille landsby ved navn Ravndal. Den må allerede have eksisteret som by i 1287, for da udsteder biskop Thyge i Århus et pergamentbrev på en gård ved navn ”Rauffndall”. Så hører vi ikke mere til stedet før i 1550, da tingsvidner siger, at tjenere fra Ring Kloster har pløjet og sået ”i Meszingh ved Raundals marck”. Forstanderen på klostret hed dengang Herluf Trolle.

Samme år æskede en mand ved navn Jørgen Knudsen på Ring Klosters vegne hvilke breve Ravndals lodsejere havde på nævnte mark. Uenigheden om retten til jorden indbringes for Hjelmslev Herreds ting, hvor forstanderen for klosteret Herluf Trolle kræver udlæg af bøndernes marker samt en gårds eje på Mesing Mark. Striden fortsætter helt til 1574, hvor mesingbønder kræver deres ejendomme fri "for deres rette endels ejendom, som dennem og deres forældre haver af Arilds tid efterfulgt for en evindelig ejendom"." Afgørelsen i striden kendes ikke, men da man intet hører om krav fra Ring Kloster efter denne tid, må man formode, at de har fået breve på deres jord.

I 1698 er stedet igen nævnt. Nogle mænd fra Skanderborg Ladegård og Jeksen vidnede på tinge "med ed og opholden finger efter loven", at de havde synet de to broer i "Raundals Hauge" mellem Skanderborg Ladegård og Jeksen – "som er en alfaren landevej til Randers. Den ene bro befandtes ganske øde". Skoven øst herfor hedder Borgmesterskoven, formentlig opkaldt efter borgmester Basballe i Århus, som ejede skoven i 1717. I Tingdalområdet er der et andet tegn på, at der har boet mennesker for mange år siden, idet man flere steder finder humle – øl var dengang (som nu!) meget vigtig for befolkningen.


Kilder

"Historiens spor i Veng og Mesing sogne", 2008

Historisk Samfunds årbog for 1920

Powered by MediaWiki