Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ry Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Ry Kirke Jan. 2012.

Ry Kirke blev indviet i oktober 1909 af århusbiskoppen Hans Sophus Sørensen. For at fejre at Ry nu omsider var blevet en ”rigtig” by, med egen kirke, var der mødt ikke mindre end 400 af byens borgere op til festlighederne.

Ry Kirke

Man havde gennem længere tid ønsket at have egen kirke i byen, men det kom til at krævet en del forberedelser. Første gang der stilledes forslag om opførelse af en kirke i Ry, var på Ry Håndværker- og Borgerforenings generalforsamling i 1901. Forslaget blev imidlertid ikke vedtaget, og som det fremgår af protokollen fra generalforsamlingen, besluttede man derfor, ”… da der ingen videre Stemning var herfor [at opføre en kirke] besluttedes at lade Sagen hvile foreløbig.” Man har formentlig ment, at opgaven var for stor.

Kvindernes kirke

Det endelige initiativ til opførelsen af kirken kom fra en helt anden kant end byens håndværkere. Beslutningen om oprettelsen af ”Forening til opførelse af en kirke i Ry”, blev taget ved et borgermøde i 1903 på initiativ af byens nyoprettede kvindeforening, hvis formand var Astrid Hostrup.

Efter samtaler med statsminister I. C. Christensen, fik man tilsagn om, at staten ville bevillige en byggesum til opførelse af kirken, hvis man selv i byen kunne bidrage til byggeriet med et mindstebeløb på 2000 kr. I seks år samlede medlemmerne af byens kvindeforening under ledelse af Mathilde Jensen penge ind blandt byens borgere, og da man afsluttede indsamlingen, var det lykkedes kvinderne at indsamle hele 3000 kr.

Grunden hvorpå kirken blev bygget, blev skænket af den lokale gårdejer Anders Andersen fra Lynghoved. Som arkitekt på projektet valgte man S. F. Kühnel fra Århus, men derudover blev, hvis man ser bort fra murearbejdet, alle håndværksmæssige opgaver i forbindelse med opførelsen af kirken udført af lokale håndværkere. Den 29. september 1929, stod kirken færdig, og omkostningerne til opførelsen beløb sig til 24.704 kr.

Indvielsen blev en festdag i byen, som var fint udsmykket med flag, og mange af byens borgere medbragte gaver til indvielsen. En af de rigtig fine gaver var Ry Kirkes altertavle, som var udført og skænket af kunstmaleren Poul Steffensen.

På egnen er kirken ud over Ry Kirke kendt som ”Kvindernes Kirke”, på grund af initiativtagerne bag projektet.

Kilder

Fjeldsted, P. K.: RY. [S. l.] ca. 1917

Poulsen, Poul Porskjær, Godt tjent med navnet Ry. Ry håndværker- og borgerforening i 100 år. Ry Bogtrykkeri, Ry 1994.

Lokalhistorisk kalender udgivet af Ry Lokalarkiv, 2004 og 2009

Ry Kirkes hjemmeside: http://www.rykirke.dk/historie.htm

Jydske Byer og deres Mænd. 1917.

Powered by MediaWiki