Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ry Postkontor

Fra Skanderborg Leksikon

På perronen foran posthuset ses de køretøjer der gennem tiden er anvendt til udbringningen af postpakker i Ry. Fra venstre det ældste køretøj, en tungt læsset cykel, dernæst den specielle trehjulede pakkecykel som i 1958 blev afløst af Bedford pakkebilen. Postbud Svend Aage Johansen står foran bilen, i midten ses postmester N. T. M. Grothe og ved cyklen postbud Ove Bødstrup Rasmussen. Foto ca. 1958.
Personalet ved Ry Postkontor 1949.

Udviklingen i postgangen i Ry hænger tæt sammen med anlæggelsen af Ry Station i 1871. Det var dog først i 1889, at der blev oprettet en regnskabsførende postekspedition i Ry, da mængden af post var stigende bl.a. pga. den store træskoproduktion i området.


Postekspeditionen havde til huse på Ry Station indtil 1948, hvor der blev oprettet postkontor i en tidligere barak fra Gl. Rye Flyveplads ved stationen. I 1964 blev postbygningen på Klostervej 1 indviet.

Pga. fald i antallet af ekspeditioner blev posthusets ekspedition i 2005 flyttet fra Klostervej til en postbutik i Kvickly på Siimtoften.


Kilde:

Ry kalender 2007

Powered by MediaWiki