Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ry Station

Fra Skanderborg Leksikon

Stationen i Ry, eller måske nærmere banen der fører til stationen, har været af afgørende betydning for fremkomsten af det bysamfund,Ry Station, der opstod som følge af dens etablering.

Ry Station 1909.

I 1868 blev det vedtaget ved lov, at der skulle opføres en banestrækning fra Skanderborg til Silkeborg. Banen kom til at passere umiddelbart forbi den gamle vandmølle, Rye Mølle, og grundlaget var dermed lagt for, stationsbyen Ry, der efterfølgende voksede frem på stedet. Selve bygningen af banen påbegyndtes i 1870, og førte til, at man den 2. maj 1871, kunne åbne strækningen for togtrafikken. Der skulle dog, på trods af den forholdsvis hurtige etablering af banen, komme til at gå noget tid før udviklingen af byen for alvor tog fart.

Selve stationsbygningen blev placeret umiddelbart ved siden af byens gæstgiveri, det senere Ry Hotel.
Ry Station set fra Klostervej 1909.

Den var efter de overordnede nationale standarter betegnet som en 5. klasses station. Til sammenligning var stationerne i Skanderborg og Silkeborg helt oppe i klasse 3. De enkelte stationsbyer fik bevilliget stationsbygninger, der afspejlede betydningen af byens tilhørende opland. Klassen for den enkelte station definerede helt præcist dimensionerne for stationsbygningerne. Dette betød, at en 5. klasses station, som Rys, bestod af en ventesal på 60 kv. alen, ekspedition og kontor på 40 kv. alen samt en tilhørende bolig for stationsforstanderen på 120 kv. alen. Som følge af stærkt stigende trafik på strækningen, var man dog nødt til at udvide stationsbygningen både i 1898 og igen i 1900, hvor der byggedes en etage på bygningen for at skabe ordentlige forhold for de rejsende, når de benyttede stationen.

Ry Station 1939.

Det fortælles, at mange rejsende om vinteren ofte havde ufrivillige ophold på stationen. Julenat 1915 sad to tog med rejsende fast. Byen var belagt med rejsende i hundredevis og ganske udspist og stationsforstanderen måtte uventet bespise ca. 100 mennesker.

Fra omkring århundredskiftet frem til 1948 var der postekspedition på stationen, som blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Ry posthus.

Ry Station 2011.

Kilder

Poulsen, Poul Porskjær, Godt tjent med navnet Ry. Ry håndværker- og borgerforening i 100 år. Ry Bogtrykkeri, Ry 1994.

P.K.Fjeldsted:Ry i Jydske Byer og deres Mænd. 1917

Powered by MediaWiki