Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ry Teknisk Skole

Fra Skanderborg Leksikon

Ry Teknisk Skole 1944

Den tekniske skole i Ry, eller Aften- og Tegneskolen, som den hed til at begynde med, var som udgangspunkt, da den slog dørene op for undervisning første gang i januar 1895, tænkt som en aftenskole, der havde til formål, ”at støtte den konfirmerede Ungdoms Uddannelse”.

På Aften- og Tegneskolen blev der undervist i fagene: Frihåndstegning, skrivning, geometrisk tegning og regning. I begyndelsen var undervisningen fordelt over tre aftener om ugen, hvilket i den efterfølgende vintersæson blev udvidet til fire. Skolen var oprettet på initiativ af Ry Håndværker- og Borgerforening, som på trods af et noget svigtende fremmøde samt problemer med forsømmelser fra elevernes side, alligevel insisterede på at fortsætte undervisningen på aftenskolen. I 1910, mente man dog at situationen med manglende fremmøde og forsømmelser var så presserende, at man nedsatte antallet af obligatoriske fag der blev undervist i på skolen til alene at være tegnefagene, mens de mere boglige blev gjort frivillige. Dette hjalp lidt, men det påvirkede ikke elevantallet, som forblev stort set uændret op gennem 1920’erne.

Helt tilbage fra oprettelsen havde den tekniske skole haft til huse i lokaler på skolen i Ry, men i begyndelsen af 1930’erne fremkom de første spæde ytringer om det hensigtsmæssige i, at aftenskolen kunne få sine egne lokaler til undervisningen. Da dette var et større projekt, kom der dog til at gå nogle år før ønskerne kunne indfries. I 1936 skete der endelig noget i sagen, idet man fik ideen om, at huse den tekniske skole i det nedlagte elektricitetsværks gamle bygninger. Det krævede dog en del ombygninger, at realisere projektet, men den 9. februar 1938, fandt indvielsen af skolen i de nye omgivelser sted. Til indvielsesfesten samledes ca. 50 indbudte gæster, som efter at have taget de nye skolebygninger i øjesyn fortsatte festlighederne på Hotel Ry. Efter den officielle indvielse, var der åbent hus på skolen resten af dagen, hvor byens borgere kunne komme og se på faciliteterne.

Skolen fungerer frem til 1961, hvorefter den lukker og bygningerne omdannes til varmeværk.

Kilder

Poulsen, Poul Porskjær, Godt tjent med navnet Ry. Ry håndværker- og borgerforening i 100 år. Ry Bogtrykkeri, Ry 1994.

Powered by MediaWiki