Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Søren Henrik Theodor Sørensen

Fra Skanderborg Leksikon

Søren H. T. Sørensen i færøsk nationaldragt
Søren H. T. Sørensen var præst og senere provst i Skanderborg. Han blev født i 1849 på Færøerne.

Både hans far og bedstefar har begge været præster. Han blev student på Ribe Latinskole i 1874 og tog derefter en teologisk embedseksamen. Han blev i samme år præst på Nordstrømø (Norðurstreymoy) og i 1878 blev han præst på Østerø (Eysturoy). Desuden blev han provst på Færøerne. Desuden var han medlem af det færøske parlament (Løgtingið). Allerede dengang var han engageret i afholdssagen og stiftede den første afholdsforening på Færøerne.

I 1884 blev han kaldt til Skanderborg for at være præst. På grund af vejrforholdene om vinteren var det dog først muligt at sejle til Danmark i februar 1885. Han fortsatte sit arbejde for afholdssagen og blev næstformand i Danmarks Afholdsforening som var blevet grundlagt i 1880. Afhold og ædru livsstil var ikke de eneste sager han gik ind for. Han holdt også foredrag om kvindesagen og fredssagen. Han blev beskrevet som en mildt drømmende og fredselskende mand.

Han var også engageret i Skanderborg Børnehjem og bespisningen af fattige børn. Under asylets indvielse holdt han tale, hvor han fremhævede vigtigheden i at hjælpe de udearbejdende og de hjemmegående mødre ved at passe deres børn. Han mente at børn skulle behandles som børn, og at de havde godt af at lege sammen og omgås med andre børn. Han fremhævede også vigtigheden i at børnene skulle behandles med kærlighed. Sørensen var med til at få dækket asylets omkostninger ved frivillige bidrag, men også fra Menighedsforeningen, kommunen og fra lejeindtægter. Han organiserede også koncerter og lotterier, hvor entréen var 10 ører.

I 1919 var han med til at stifte FDF i Skanderborg hvor han blev formand. Han var også involveret i at give Slotskirken en istandsættelse, hvor våbenskjoldene fik ny maling og stolene blev sat i stand. Han fik tildelt både Ridderkorset og Dannebrogskorset. Søren H. T. Sørensen døde i 1929.

Kilder

Museum Skanderborg - Billedbænke

Skanderborg Lokalhistoriske Arkiv

Danske Byer og deres Mænd. Skanderborg By.

Skanderborgs Historie - L. Thane

Powered by MediaWiki