Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Søvej 10

Fra Skanderborg Leksikon

Allinggård, Søvej 10

Allinggård, Søvej 10. Cirka 1920. Tegning: Ry Lokalarkiv (B23)

Allinggård hørte i 1554 under Øm Kloster.

I løbet af 1600-tallet overgik den til selveje. Men da amtmand WoydaSophiendal i 1767 (på auktion!) købte hele Alling by fulgte Allinggård - trods sin selvejerstatus - mærkelig nok med i handelen.


I 1792 købte Jørgen Rasmussen gården ”tilbage” af fru Woyda på Sophiendal.


Frem til landboreformerne 1788 lå gårdene samlet inde i landsbyen, og jorden lå som spredte jordlodder fordelt over hele sognet. Ved udskiftningen blev de enkelte gårdes jord samlet.

I Alling foregik udskiftningen ved en stjerneudstykning. Dvs. at jorden ”strålede” fra gårdene inde i landsbyen og ud i det omgivende land. Dette er stadig tydeligt på gamle kort. Gårdene kom på denne måde til at ligge i udkanten af jorden. Mange gårde forblev i landsbyen, men Allinggård blev i 1882 flyttet til sin nuværende beliggenhed mere centralt på jorden.


Før udflytningen lå Allinggård på hjørnet Ringvej 33/Søvej. Hækken følger næsten lademuren, og stenen på hjørnet er efter sigende ladens hjørnesten. Huset på Ringvej 33 er det gamle stuehus til Allinggård.


Kilde: Lokalhistorisk Kalender for Ry 2011

Powered by MediaWiki