Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Amtsavis

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

Forhistorie

Skanderborg Amtsavis blev første gang udgivet d. 2. juli 1876. Amtsavisen var ikke den første lokale avis i byen. Den første lokalavis i Skanderborg var Bogtrykker Backhausens Skanderborg Avis. Denne avis kunne dog ikke betale sig for familien Backhausen. Efter Skanderborg Avis lukkede i 1874, forsøgte Andreas Backhausen sig igen tre måneder senere med en ny avis, der stadig var orienteret mod partiet Højre, Skanderborg Købstads Avis. A. Backhausen endte med at flytte sit lille bogtrykkeri til Horsens i maj 1876 og den 28. september samme år udkom avisen for sidste gang.

Skanderborg Amtsavis udkom som sagt første gang d. 2. juli 1876. Amtsavisen skilte sig ud fra familien Backhausens aviser, da den ikke støttede partiet Højre. I stedet støttede den partiet Venstre. Nok var avisen et modstykke til Backhausens Højreblad, men den var i endnu større grad et modstykke til Århus Amtstidende, som var det eneste dominerende venstreblad i Østjylland. Århus Amtstidende havde forsøgt at vælte Skanderborg kredsens kandidat til folketinget Niels Jensen Toustrup og i stedet støtte Århus Amtstidendes egen redaktionssekretær Sofus v. Haven. Oprettelsen af Skanderborg Amtsavis var altså et forsøg på at beskytte den lokale repræsentation til folketingsvalg. Skanderborg Amtsavis fik bedre tag i byen end nogle af familien Backhausens aviser formåede og har en lang historie i byen.

Skanderborg Amts-Avis forside fra 2. juni 1876. Avisen findes i Skanderborg Historiske Arkiv.

Opstart

Den 1. februar 1876 indkaldte Skanderborgs politiske venstreleder E. F. Veng til et avismøde på Hotel Lillebelt. 1. maj havde man fundet 6.000 kroner i kapital, hvilket den dag i dag ikke lyder af så meget, men svarer til noget i omegnen af en halv million kroner i dag. Den 2. juli udkom det første nummer af Skanderborg Amtsavis med den blot 23-årige Oluf H. Jørgensen som redaktør.

I den første udgave af avisen lyder det således fra redaktøren: "Bladet der udgaar hver Søndag, Tirsdag, Onsdag og Fredag i stort 4-spaltet format, bliver ledet i folkelig og frisindet Retning. Foruden at "Skanderborg Amts-Avis" vil bringe politiske Artikler, paalidelige og selvstændige Referater af Rigsdagens Forhandlinger, Oversigt over udenlandske Forhold, lokale Meddelelser, saasom Amts- og Byraadsforhandlinger m.m. ...". Avisens standpunkt var i udgangspunktet folkeligt, frisindet og avisen forsøgte at oplyse læserne om både politiske anliggender på nationalt og lokalt plan. Derudover ville avisen oplyse om de ting der skete i lokalområdet. Avisen udkom fire dage om ugen og det kostede to kroner pr. kvartal at holde avisen.

På forsiden af den første avis præsenterer redaktøren avisen, her beretter han om avisens tilhørsforhold og dens økonomiske situation. Avisen står til rådighed for demokratiet og de værdier, som følger med. Derudover mener avisen også, at disse værdier er bedst repræsenteret af partiet Venstre. Avisen viser her sit politiske tilhørsforhold. Nogle af de kerneværdier, som avisen kæmpede mest for, var Valgretten og Skattebevillingsretten. En anden begrundelse for avisens oprettelse er den tiltagende interesse for det offentlige liv, som avisen også vil forsøge, at spille ind i. Angående økonomien, så håbede redaktøren, at avisen kunne løbe rundt, men dette ville tiden vise. Efter, at avisen blev præsenteret i den første halvanden spalte går den direkte til at være fyldt med artikler og nedslag. Det tog altså halvanden spalte at præsentere avisen, derefter gik den straks i gang med at agere nyhedsmedie, som havde den eksisteret i mange år.

Redaktør Oluf Holger Jørgensen. ca. 1880.

Vækst under redaktør Jørgensen

Redaktøren Oluf H. Jørgensen beskrives som en forholdsvis succesfuld redaktør i Danske byer og deres mænd. Det lykkedes Jørgensen at udbrede avisen til at være en førende avis i Skanderborg, med en ret stor læserskare. Man formoder, at der i udgivelsesåret 1876 har været omkring 400 læsere, 25 år efter, 1 1901 er læsertallet tredoblet til 1200. Denne succes skyldes i stor stil redaktør Jørgensens gå på mod. Han kæmpede ifølge L. Thane: "djærvt og udholdende for det, som han vilde have gennemført". Jørgensen var en alsidig mand, der tog sig af mange ting, både i byen og på landet omkring. Blandt hans største bedrifter kan nævnes hans arbejde for at få anlagt et svineslagteri i Skanderborg og hans virksomhed i byrådet. Ved siden af at være byrådsmand, drev han avisen, dog havde det politiske liv første prioritet. Jørgensen var en alsidig mand, der gik all-in, når han troede på noget. Det er nok den primære grund, til avisens gode start.

Jørgensen var redaktør ved Skanderborg Amts-Avis til og med 30. september 1897. Denne dag har Jørgensen en spalte i avisen, hvor han takker for de 21 år ved roret og giver stafetten videre til de nye redaktører Friis og Nielsen.

Redaktionen Friis og Nielsen

Redaktør Christen Friis. Ca. 1920.

Den 1. oktober 1897 fik Skanderborg Amts-Avis ny redaktion. Christen Friis blev den nye chefredaktør, mens J. Nielsen blev politisk redaktør ved siden af sit job, som folketingsmand. Friis og Nielsen hævder, at de vil drive avisen videre ad samme spor, som redaktør Jørgensen gjorde: "Idet vi bringe Læserne denne Meddelelse, skulle vi i Dag blot tilføje, at, som Hr. Jørgensen skriver foran, vil den nye Redaktion fortsætte i Sporet, der hidtil er traadt". Den nye redaktion ligger vægt på at videreføre lokalinteresserne og det almene oplysningsarbejde i bladets spalter.

I juli 1929 dør redaktør Christen Friis efter en operation. Skanderborg Amts-Avis bringer næsten en helsides nekrolog om ham og hans arbejde for avisen. Avisen ligger vægt på det alsidige arbejde, som Friis udførte for både avisen, men i særdeleshed også for Venstres organisation i Skanderborg Amts 2. valgkreds, hvor han gjorde et stort stykke arbejde.

Redaktør Sandvad Hauberg

Friis og Nielsen blev efterfulgt af Sandvad Hauberg. Hauberg havde tidligere været redaktør på det store fynske blad Fyns Tidende. Hauberg overtog pladsen som redaktør d. 1. oktober 1929 og var redaktør indtil avisen blev en aflægger af Silkeborg avis i 1951. Da Hauberg tiltrådte som redaktør på Skanderborg Amts-Avis blev der i avisen skrevet en introduktion af ham. Denne introduktion blev skrevet af redaktøren fra hans gamle arbejdsplads Fyns Tidende. Hauberg bliver præsenteret som en flink pressemand, som Fyns Tidende er kede af at miste.

Hauberg fortsætter som nævnt på avisen indtil slutningen af 1951. 11. december 1951 er det officielt vedtaget, at Skanderborg Amts-Avis skal udgives af Silkeborg Avis. Denne nyordning blev et godt stoppested for Hauberg, der ifølge avisen havde haft nogle hårde ting at se til de sidste par år han havde været tilknyttet avisen.

Adelgade 115, hvor Skanderborg Amts-Avis holdte til. Billede fra 1957.

Nyordningen 1951

Som ovenfor nævnt sluttede redaktør Sandvad Haubergs tid med nyordningen af amtsavisen d. 11. december 1951. Med nyordningen af 1951 ændres Skanderborg Amts-Avis for første gang grundlæggende. Avisen havde før en hundrede procent lokal base i Skanderborg by, hvor avisen hørte til på Adelgade 115. Avisens struktur blev lavet om, sådan at lokalredaktionen stadig havde til huse på Adelgade 115, men avisen var blevet til en aflægger avis under Silkeborg Avis. Det vil sige, at avisen fra nu bliver trykt udenbys. Det at komme under Silkeborg Avis' vinger gjorde, at avisen nu fik en ny form. Når man fik avisen i hånden ville man med det samme mærke forskel. Den havde fået mere indhold. Derudover blev den nye avis trykt på nye maskiner. Sammenlægningen var blandt andet et resultat af de stigende papirpriser, som gjorde det svært at drive mindre aviser. Sammenlægningen var en del af en generel landsdækkende tendens, hvor mindre dagblade blev lagt sammen med de lidt større omkringliggende dagblade.

Denne nyordning betød også redaktør skifte. Den nye redaktør blev Jens Kamp, som var journalist ved Silkeborg Avis inden. Kamp havde på forhånd et godt kendskab til Skanderborg by og amt, da han havde fået sin journalistiske uddannelse ved diverse blade rundt i amtet. Fælles for Jens Kamp og hans forgængere er deres engagement indenfor partiet Venstre og Venstres ungdomsparti. Denne tilknytning viser også at avisen stadig har et fast politisk ståsted. Redaktøren beskrives ved sin tiltrædelse som en mand, der har nemt ved at komme i kontakt med folk og han vil være god på posten som redaktør. Denne overgang til at trykke avisen i Silkeborg kan ses som starten på enden for den lokale Skanderborg Amts-Avis. Avisen overgår langsomt til at være den større Midtjyllands Avis. I august 1974 bruges navnet Skanderborg Amts-Avis ikke mere og avisen udgives nu som den samlede Midtjyllands Avis.

Oversigt over redaktører

  • 1876 - 1897: Oluf Holger Jørgensen
  • 1897 - 1929: Christen Friis
  • 1929 - 1951: Sandvad Hauberg
  • 1951 - 1974: Jens Kamp (Fortsatte som lokalredaktør hos Midtjyllands Avis indtil 1985)

Kilder

Klostergaard, Kaj: Skanderborg jernbanestation og købstaden nedenfor 1868-1918, Midtjydsk forlag, 1983.

Midtjyllands Avis, 24. august 1974

Skanderborg Amts-Avis, 2. juli 1876 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Skanderborg Amts-Avis, 30. september 1897 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Skanderborg Amts-Avis, 22. juli 1929 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Skanderborg Amts-Avis, 4. september 1929 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Skanderborg Amts-Avis, 11. december 1951 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Thane, L.: Danske byer og deres mænd, Skanderborg by, 1919.

Henvisnigner

Oldmoney.dk (Omregning af historisk valuta fra 1900 og frem)

Skanderborg Amts-Avis hos Dedanskeaviser.dk

Powered by MediaWiki