Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Beredskabsvæsen

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

Tidslinie for Kommandocentralen og Beredskabet i Skanderborg Kommune.

Besættelsen

1940-1945. Kommandocentral for CB, byens civilbeskyttelse, under den daværende politistation.

Kommandocentralen under Skanderborg Politistation ca. 1945


Den kolde Krig

1948 ”Påskekrise” medfører forhøjet beredskab.


1950 Korea-krigen. Beredskabet i Skanderborg øges, der søges frivillige.


1952 Bunkers ved Sølund foreslås til Kommandocentral. Opgives.


1954 Forslag om Kommandocentral i kælderen under Morten Brørup Skolen. Afslag fra Civilforsvaret


1956 Ungarn og Suez-krise. Byrådet indkalder alle TJC. Børge Rasmussen bliver chef for Civilforsvarets Brandtjeneste. Der melder sig ca. 20 frivillige.


1958 Børge Rasmussen bliver deltids brandinspektør.


1960 Første korps VP til kommunen.

thumb‎


1961-1962 Berlin-krise. Civilforsvarsstyrelsen foreslår Bunkers nr. 9 på Vestergade som Kommandocentral og Civilforsvarsstyrelsen bekoster indretningen. Bunkeren er opført af det tyske Luftwaffe i 1944.


1963 Kommandocentralen tages i brug. Nyt politirum bygges til. Nødstrøm, vandboring, kloak.


1964 Civilforsvarskommissionen. Ny Civilforsvarsleder Kaj Nielsen, halvdags. Juul Rasmussen stedfortræder. Nye tjenstegrenschefer. CFF genetableres.59 frivillige.

Beredskabschef Børge Rasmussen.Ca. 1983.‎


1966 VP § 7 og § 31 uddannelser i gang. Skanderborg – Odder – Horsens.


1967 Der modtages en del statsmateriel (brand-redning-forplening.)


1969 Stilling vandværk bryder sammen. CFK tilkaldes, og man pumper i 373 timer.


1970 Kommunesammenlægning.


1972 Ny fælles Brand- og CF Station tages i brug.


1973 Fælleskontor: Lis Rydahl ½ dags. Børge Rasmussen depotm.


1974 Kaj Nielsen siger op. Børge Rasmussen bliver Civilforsvarsleder med Knud Rørvang som stedfortræder.


1975-1990 Der af holdes med FRV i Kommandocentral Signal- og planspiløvelser.


1978 Aftale mellem Skanderborg, Ry og Hørning om fælles Civilforsvar.


1982 Brand- og Civilforsvar sammenlægges. Beredskabskommision med egen forvaltning (Brand, Civilforsvar, Civilt beredskab.)


1983 Der udarbejdes for de tre kommuner Beredskabsplaner Krigs og Civile beredskab. (Grundlag: 2 uger optakt. 4 uger med krig, 2 uger genopbygning!)


1987 Rørvang rejser, som stedfortræder ansættes Bjarne Vinther.


1989 Århus Amt lukker sygehuset. Der udarbejdes en nødplan. Ny depotbygning til CF materiel.


1990 Opbrud i Østlandene. Beredskabet består af: ca. 750 personer M/K heraf 110 frivillige., der er PERMOKO og MOMOKO. KC er i brug til den sidste dag med øvelser. Varsling ved politiet forholdet over for hjemmeværnet har i Skanderborg været OK. Beredskabet er overført til Forsvarsministeriet.


Efter Den kolde Krig

1991 Beredskabet overgår til centralforvaltningen.


1995 Børge Rasmussen går på pension, Bjarne Vinther bliver Beredskabschef. Kommandocentralen står i dag, som da sidste øvelse blev afholdt.


2011 Der er ca. 60 frivillige til rådighed (Brand – indkvartering, forplejning, snestorm-samarittervagter mv)

Skanderborg beredskabsvæsen har også ansvaret for de sidste to Beskyttelsesrum/betondækningsgrave i Skanderborg.


Kilde:

Børge Rasmussen: Orientering om Civilbeskyttelsen m.v. i Skanderborg-området. Skanderborg historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki