Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Historiske Arkiv

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Historiske Arkiv er den fælles lokalarkivenhed i Skanderborg Kommune, der blev etableret i 2009. Arkivet og dets afdelinger er stedet, man besøger, hvis man er interesseret i Skanderborgområdets historie og dets udvikling, eller man har rødder i Skanderborg og omegn. Arkiverne indsamler, opbevarer og formidler viden om personer, steder, foreninger, virksomheder m.m., og arkivets samlinger står til rådighed for alle.

Organisatorisk er Skanderborg Historiske Arkiv en sammenlægning af Skanderborg Egnsarkiv, Galten Egnsarkiv, Hørning Egnsarkiv, Veng Egnsarkiv, Ry Egnsarkiv og Fruering-Vitved Egnsarkiv som en samlet enhed under Skanderborg Museum.

Arkivet er en studiesamling, et dokumentationscenter, som både kan stille originalt materiale til rådighed og formidle de mange historier, der findes i materialet. Her kan den lokale historie studeres og diskuteres, og man kan blive klogere på den tid, man lever i.

Formålet med sammenlægningen, som skete på kommunalt initiativ , var at sikre og til stadighed udvikle den samlede arkivvirksomhed i Skanderborg kommune. Målet var at sikre, at de såkladte 5 søjler; indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af den arkivalske kulturarv, kunne varetages på det højst mulige faglige niveau i et samarbejde mellem professionelle og frivillige kræfter, og desuden sikre borgerne ensartet og god betjening på lokalarkivområdet.

Sammenlægningen trådte i kraft 1. april 2009.

Powered by MediaWiki