Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Landbosparekasse

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Landbosparrekasse, ca. 1970

I 1863 blev Spare- og Laanekassen for Landboere i Skanderborg Amt oprettet som et led i bøndernes frigørelseskamp. De ville have foden under eget bord, også i pengesager. Landboere fra hele amtet stod bag det første møde på Tebstrup Kro. I 1887 blev sparekassen delt i to. Den gamle sparekasse rykkede til Horsens og i Skanderborg oprettedes Skanderborg Landbosparekasse. Hovedkontoret lå først i gæstgivergården Gammelgaard, men kort tid efter fandt man lokaler i Forsamlingsbygningen. Her blev man indtil 1925, hvor sparekassen købte Adelgade 92.

Sparekassen voksede stille og roligt bortset fra en nedgang i kriseårene i 1930'erne. Fra slutningen af 1930'erne fortæller et medlem af tilsynsrådet om forholdene, at det ikke var så fornemt, som det senere blev. Man tog ind nogle dage om ugen og passede kassen. Middagspausen var på en times tid, hvor man skulle have tiden til at gå med noget, så der blev spillet l’hombre. Når der skulle vælges et nyt medlem til bestyrelsen blev der derfor også taget i betragtning om man beherskede dette spil.

I 1970 blev sparekassen grundet strengere effektivitetskrav, øgede krav til ekspertviden og større krav til kapital foreslået sammenlagt med Sparekassen Østjylland, som var en sammenslutning af østjyske sparekasser, og som allerede havde en afdeling i byen. Dermed var landbo- og bysparekassen, Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn, forenet. Sammenslutningen blev vedtaget med en margen på blot 7 stemmer, og dermed var byens sidste selvstændige pengeinstitut borte.


Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki