Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborgprisen

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Festivalklub var den første modtager af Sporen i 1983. Fra venstre Jørgen Gammelgård, Jens Peter Andersen, Henrik Ory, Peter Windfeld og Rosa Hansen

Skanderborgprisen eller Sporen uddeles til en borger, en forening eller en organisaton i Skanderborg Kommune, der har gjort en særlig frivillig eller ikke-kommerciel indsats i kommunen. Prisen er uddelt siden byens købstadsjubilæum 1983 og består udover hæderen af en bronzeafstøbning af en jernalderspore. Der er tale om en spore, hvor originalen blev fundet under de seneste store udgravninger i Illerup Ådal i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne. Netop fordi Skanderborgprisens synlige bevis er en spore, er det både en hæder for en udført indsats og en spore til en fortsættelse.

Skanderborgprisen blev indstiftet af byens pengeinstitutter, og alle borgere har mulighed for at indstille kandidater.

Siden 1992 har Skanderborg kommune stået for den formelle uddeling. Kredsen der foretager udpegningen af modtageren var en priskomite med repræsentanter for byråd og pengeinstititutter samt for 8 lokale bredtdækkende foreninger og organisationer. I dag er det Idrætssamvirket, Kultursamvirket, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Landsbysamvirket samt Folkeoplysningsudvalget, der bedømmer kandidaterne.


Modtagere af Skanderborgprisen

1983 - Skanderborg Festivalklub

1984

1985

1986

1987

1988 - Rita Andersen og Gunner Andersen, Lydavisen

1989

1990 - Bent Lauritzen, Frihedsmuseet

1991

1992

1993

1994 - Rita Andersen, Radio Himmelblå

1995 - Vrold-Skanderborg HK

1996 - Børge Rasmussen

1997 - Niels Peter Mortensen

1998 - Tour de Gudenå

1999

2000 - Jens Christensen

2001 - Viggo Rasmussen

2002 - Park Bios frivillige

2003 - Alf Klærke, HI Motion

2004 - Lars og Karin Madsen Den Frivillige Besøgs- og Hjælpetjeneste

2005 -

2006 - Ebbe Larsen, KultursamvirketKilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki