Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skvæt Mølle

Fra Skanderborg Leksikon

Skvæt Mølle ca. 1930

Skvæt Mølle var en mølle på Oddervej. Den eksisterede formentlig fra middelalderen indtil 1972.


Historie

Skvæt Mølles oprindelse fortaber sig historien, men allerede på Frederik 2.stid omtaltes det som en mølle ”fra Arilds tid”, og den første møllefæster vi kender navnet på, Trogels Møller, er nævnt i Skanderborg Lens regnskaber fra 1575. Ved kanten af mølledammen fandtes der også en gammel helligkilde. Møllen har formentlig fra tidlig tid været en del af krongodset, og har hørt under Skanderborg Slot. Navnet Squet eller Skvæt Mølle forefindes flere steder i Danmark, og det forklares normalt med, at en sådan mølle kun havde en begrænset vandkapacitet, altså en skvæt vand. Navnet kan dog også hentyde til den måde skvætmøller kastede (skvættede) vandet af vandhjulet, fordi de havde en anden konstruktion end andre vandmølletyper.

I 1500-tallet har møllerne omkring Skanderborg Sø – Skvæt Mølle, Skanderup Mølle, Hylke Mølle, Røde Mølle og Vester Mølle – formentlig ikke været de allerbedste af slagsen. Frederik 2. besluttede i al fald i 1587, at både Vester Mølle og Fuldbro Mølle skulle have lavet sigtekværne, så man var fri for som hidtil at sende melet helt til Århus Mølle, når slottet skulle bage fint brød. Skvæt Mølle var først og fremmest en kornmølle, men her blev der også malet mang til kongens jagthunde i 1400 og 1500-tallet.


Skvæt Mølle med den gamle Oddervej til højre i billedet. 1938
Så langt tilbage i tiden vi har kendskab til Skvæt Mølle har den hørt under Skanderborg Len. Senere kom den under Skanderborg Rytterdistrikt, men da ryttergodset blev solgt ved en offentlig auktion i 1767 blev møllen købt af fæsteren Niels Nielsen. Herefter ejedes møllen af Nielsens svigersøn, som udvidede det tilhørende landbrug.
Akvarel af Chr.heilskov 1943
I 1785 overtog Peder Møller forretningen.


Den nye ejer udnyttede tidens store landboreformer, og foretog udvidelser af både mølleriet og landbruget, og det var ham, som i 1793 udvidede avlsbygningerne og fik bygget et nyt stuehus, udført af møllebygger og snedker Jørgen Christian Johansen. I 1805 blev møllen solgt til Niels Kraft fra Vejle, som i 1810 solgte den til købmand Sconning, ligeledes fra Vejle, og møllen forblev i Sconning-slægtens eje de følgende 125 år. Købmands Sconnings barnebarn, Niels Sconning, fik i 1844 opført et nyt, flot møllehus af bygmester Frederik Møller, søn af Jørgen Christian Johansen. Møllenæringens frigivelse i midten af 1800-tallet gav imidlertid Sconning ny konkurrence fra både Forlev Mølle og Skanderborg Mølle, og han koncentrerede sig derfor om landbruget, og brugte herefter mest møllen til eget brug. Møllens sidste private ejere blev N. Sconnings seks børn, hvoraf den ene, Carl Johan Sconning, bestyrede møllen. Han blev eneejer i 1931, men eftersom han var for gammel til at føre landbruget videre, og ingen af hans børn ville, valgte han i 1934 at sælge ejendommen til Skanderborg Kommune. Kommunen solgte og bortforpagtede jorden, og rev alle bygninger ned for at give plads til en regulering af den gamle Oddervej. Kun møllehuset fra 1844 og en enkelt længe, der løb langs dammen, blev bevaret. Der var både lokalt og fra Nationalmuseets side planer om at restaurere det fredede møllehus, men en brand i 1972 ødelagde store dele af bygningen, som man herefter valgte at rive ned. De få, eksisterende effekter fra Skvæt Mølle opbevares i dag på Skanderborg Museum.

Brand i Skvæt Mølle 1972.Kilder

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 68-83

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 48-49, 100-101, 117-118Henvisning

Skanderborg Museums hjemmeside

Powered by MediaWiki