Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sophie af Mecklenburg

Fra Skanderborg Leksikon

Sophie af Mecklenburg (1557-1631) var dronning af Danmark og Norge fra 1572 til 1588. Hun var datter af hertug Ulrich af Mecklenburg og Elisabeth af Danmark. I 1572 blev hun gift med sin fætter, Frederik 2. Hun fødte syv børn, heriblandt den senere Anna af Danmark og Christian 4. Frederik og Sophie boede med mellemrum på Skanderborg Slot.

Dronning Sophies valgsprog: “Gott verlest die Seinen nicht” (Gud svigter ikke sine egne børn).


Portræt af Sophie af Mecklenburg, ca. 1572.


Indholdsfortegnelse

Fra hertugdatter til dronning af Danmark

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Sophie skulle giftes med sin fætter, kong Frederik 2. Frederiks familie syntes, at det var på tide, at han fandt sig en brud, så de havde sat et møde op mellem den 37-årige kong Frederik og den 18-årige prinsesse Margrethe, hertugen af Pommerens datter.

Margrethe ankom på Nykøbing Slot på Falster i november 1571 med sin delegation fra Mecklenburg, hvor bl.a. hertug Ulrich af Mecklenburg og Frederiks søster, prinsesse Elisabeth af Danmark, samt deres 14-årige datter Sophie deltog.

Håbet om at mødet endte ud i en forlovelse gik i opfyldelse - det var dog ikke prinsesse Margrethe, Frederik faldt for, men hans kusine Sophie. De blev forlovet straks på Nykøbing Slot og blev gift ved et kongeligt bryllup i juli 1572 i Vor Frue Kirke i København.
Livet på Skanderborg Slot

Få måneder efter brylluppet rejste parret til Skanderborg, hvor de blev vinteren over med et følge på 24 herremænd samt adelsdamer og tjenestefolk. Frederik havde årene forinden fået renoveret Skanderborg til et nyt flot renæssanceslot.

Da Sophie var knap 16 år gammel, fødte hun datteren Elisabeth på Koldinghus i august 1573. Den 12. december året efter fødte hun endnu en datter, Anna, og denne gang, mens hun opholdt sig på [Skanderborg Slot].

Hele kongefamilien besøgte med mellemrum Skanderborg. I Frederik 2.’s dagbøger fra perioden, kan vi få et indblik i, hvad familien lavede, mens de boede på slottet. I små uddrag fra dagbøgerne skriver han bl.a.: I dag var jeg med min Soffy her i Østrup og mine børn i Skanderborg. (1. november 1583) og I dag drog jeg til Terp på jagt, og min Soffy blev på Havreballegård med min søn Ulrik og mine andre børn på Skanderborg. (11. november 1583).


Børn

Sophie fødte i alt syv børn, der alle overlevede og blev voksne - en bedrift i sin tid: Elisabeth (1573-1626), Anna (1574-1619), Christian (1577-1648), Ulrik (1578-1624), Augusta (1580-1639), Hedevig (1581-1641) og Hans (1583-1602).

Flere af Sophie og Frederiks fik stor magt. Den nok mest kendte af dem er Christian 4., der blev konge af Danmark og Norge fra 1588-1648. Parrets anden datter, Anna af Danmark, blev i 1589 gift med Jakob 6. af Skotland, og blev dronning af Skotland, og i 1603 ligeledes dronning af England.


Enkedronning og forretningskvinde

I april 1588 døde Frederik, og 15 års ægteskab var hermed slut. Ved sin død efterlod han den 30-årige Sophie og syv børn i alderen 4-14 år.

Efter Frederiks død blev hun formynder for den unge Christian 4. i Slesvig og Holsten. I denne egenskab kom hun på kant med regeringsrådet og blev forvist til Nykøbing Slot på Falster.

Sophie var en dygtig forretningskvinde. Hun var en dygtig administrator af sine godsbesiddelser på Lolland og Falster og drev omfattende handel og lånevirksomhed. Det gjaldt bl.a. hendes egen søn Christian 4., der lånte penge af sin mor til bl.a. at bygge og før krig for. Derudover lånte europæiske fyrster også penge af hende. Ved sin død var hun en af Nordeuropas rigeste personer.

Sophie levede som enkedronning i 43 år og døde som 74-årig i 1631. Så vidt det vides, besøgte Sophie ikke Skanderborg efter Frederiks død.


Bibliografi

  • Reinholdt, Helle. Sophie - kong Frederik 2.’s dronning “Soffy”. I Kvindeliv i Skanderborg-området,

Charlotte Abildgaard Paulsen (Red.), 29-42. Museum Skanderborg, 2015.

Powered by MediaWiki