Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Stejlebjerg

Fra Skanderborg Leksikon

På vejen fra Veng mod Søballe er der i venstre side af vejen et ydmygt skilt Pitterbroen. Lige til venstre for broen, som knap bemærkes, ligger en aflang bakketop, på gamle kort kaldt Stejlebjerg, et navn med flere betydninger. Historien vil gerne forbinde et "stejlebjerg" med et sted, hvor man henrettede forbrydere, som her på den mest bestialske måde blev halshugget og fik hovedet anbragt på en stejle – en stage eller pæl – mens kroppen blev parteret i fire dele og anbragt på et vognhjul placeret vandret på en stejle ved siden af hovedet. Her fik forbryderne altså den værst tænkelige straf som føde for ravnene, hvorefter resterne blev begravet langt fra kirkernes indviede jord, helst i tredelt sogneskel.

Gamle kilder vil hævde, at Rane Jonsen her har fået sin velfortjente straf efter sit forræderi imod Erik Klipping ved kongemordet i Finderup Lade. Det skulle være en kendsgerning, at han ejede Sandgravvold på en holm i den nærliggende Gammelgård Sø/Søballe Sø. At der har ligget en borg her er bevist ved udgravninger, og endnu ses enkelte spor på stedet. Borgen har været tilgængelig ad en pælebro fra nordbredden, en enkelt planke fra denne bro er havnet på Veng Fællesskole.

Der kan også tænkes, at ordet "Stejlebjerg" henviser til stedet, hvor fiskerne på stejler tørrede deres garn. En sådan betydning vil være sandsynlig, hvor sådanne stejlebjerge eller pladser findes tæt på havet eller fiskerige søer. Selv om denne betydning ikke er nær så spændende som den første, er den langt fra usandsynlig. Vi ved fra beretninger, at kronen i 1600-tallet udlejede fiskeretten i Søballe Sø og Pittersøen til en fiskehandler i Skanderborg. Der var godt med fisk i søerne, og fiskeren har haft god brug for en stejleplads til sine garn.

Der kan med andre ord stilles spørgsmålstegn ved den historie, der knytter henrettelsen af Rane Jonsen til Stejlebjerg i Søballe, så meget mere som også andre stejlebjerge i landet gør krav på at være forræderens henrettelsesplads, bl.a. en høj ved Roskilde.

Powered by MediaWiki