Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Stig Nielsen

Fra Skanderborg Leksikon

Stig Nielsens segl

Stig Nielsen var en dansk lavadelsmand i 1400-tallet. Han tjente Øm Kloster som forpagter på dets gård Vengegård.

Indholdsfortegnelse

Biografi

Stig tituleredes som "væbner", hvilket ofte antyder en lavadelig baggrund. Dette stemmer i øvrigt med hans hverv som forpagter for et kloster. Den danske lavadel i 1400-tallet var forarmet efter landbrugskrisen i 1300-tallet, og måtte ofte leve af at administrere godser for klostre, bisper eller højadelige herremænd. I Stig Nielsens tilfælde var det så Øm Kloster han tjente ved at styre gården Vengegård. Ud fra hans formodentlige segl, en enkelt lilje, kunne han tænkes at tilhøre Juul-slægten, som i 1400-tallet var lavadel. Ellers kunne hans segl også være en udgave af seglet for en højerestående adelsslægt, som han har tjent.


I 1484 skødede Peder Lauritsen Kruse gården Nørgård i "Slattrup", vist nok Stavtrup, i Ning Herred. Gården var blevet pantsat til klostret i 1478 for en periode på 10 år. I 1485 mageskiftede Stig så denne gård for en gård i Skjoldelev i Sabro Herred. I 1497 skødede han en gård i Hvorslev Sogn i Houlbjerg Herred til Øm Kloster. Stig kan desuden være identisk med den Stig Nielsen, som i 1499 var forpagter på Århus Domkirkes gård Virklund.


I udgravninger af Øm Kloster har man fundet en seglstampe tilhørende en Stig Nielsen, som meget vel kan være identisk med forpagteren. Det er derved også muligt, at Stig blev begravet på Øm.


Bibliografi

Kilder

  • De ældste danske Archivregistraturer 1. Udg. T.A. Becker, København, 1854, s. 251, s. 256 og s. 381

Litteratur

  • Dahlerup, Troels. "Lavadelens Krise i dansk Senmiddelalder". Historisk Tidsskrift 12:4, 1969-1970, s. 1-43
  • Grandjean, Poul Bredo. ”Juul”. Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udgave, bind 13, red. Christian Blangstrup, København, 1915-1930, s. 279-280
  • Hald, Kristian. "Stednavne i Ning Herred". Østjysk Hjemstavn 1948, s. 42-49
  • Harding, Merete. "Væbner". Den Store Danske, sidst tilgået 29/3 2023, [1]
  • Kristensen, Hans Krongaard. Øm Kloster, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2020
  • Mollerup, Lene. Begravelserne ved Øm Kloster. En analyse af gravenes udsagn - datering, udformning og personsammensætning, Højbjerg, 1999
  • Mollerup, Lene. ”Præsten Palles segl”. Museum Skanderborg Årbog 2020, s. 64-73
Powered by MediaWiki