Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Taaning kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Tåning kirke.

Taaning kirke er placeret på en bakketop i midten af landsbyen Taaning ved Skanderborg, hvor byen er bygget op omkring kirken i en cirkel. Selve landsbyen er kendt helt tilbage til 1234, som jord under Øm Kloster. Kirken er så højtliggende, at man i sin tid har kunnet kigge over på cisterciensernes klosterkirke på den anden side Mossø.

Kirkens første del bestående af kor og skib er bygget af frådsten, og er formentlig opført i første halvdel af 1200-tallet. Kirken nævnes dog først i 1468, hvor det oplyses at kirken ejer jord ved Ovsted kirke. Oprindeligt har kirken haft fladt træloft, men i løbet af 1500-tallet bygges der lofthvælvinger, samt kirketårnet der bliver opført i munkesten.

Taaning kirke har meget til fælles med Ovsted kirke, da begge kirker bygningsmæssigt har mange parallelle særpræg. De har begge et enestående kor, som er unikt for resten af kirkerne i Skandinavien. Dog lader det til at Taaning kirke blev opført først, og at kirken derfor er blevet brugt som model for Ovsted kirke. Kirkerne deler derudover ikke kun fælleshed i deres udformning, men også i deres historie.

Begge kirker har været underlagt Øm klosters patronat, men er efter reformationen blevet lagt under kongens ejendom. I 1560 bliver Taaning sogn annekteret til Ovsted, således at sognepræsten får embede i begge kirker. Ligeledes bliver de begge solgt i 1711 til justitsråd Bendix Lassen på Åkær, men bliver senere købt tilbage af den danske konge. I 1767 bliver kirken købt af Bodil Hofgaard de Lichtenberg, der lægger Taaning kirke under hovedgården Tammestrup. Her indgår også den lokale Havreballegård. Efter Bodil Hofgaards død nogle år efter sælges kirken til forvalter Rasmus Damgaard, der sælger den videre mellem 1809 og 1813 til sogneboerne. Derefter får kirken selveje engang i 1910.

I 1863 finder man under tagarbejde en sølvskat som omfatter et bæger, nogle skeer, en kæde og to bæltebeslag som stammer tilbage fra 1600-tallet og som muligvis er blevet gemt væk under svenskekrigene.

Indvendigt har kirken flere kalkmalerier, hvoraf de mest fremtrædende fra 1500-tallet illustrerer et fastelavnsoptog. Her er der gengivelser af mennesker i løsslupne scener, samt en labyrint der alt sammen skal illustrerer forårets kommen og livets sejr over døden. Kirken har også en helgengrav med et relikvie af en 3 cm lang bensplint placeret i alterbordet. Derudover er kirken i besiddelse af et røgelseskar, som stammer tilbage fra første halvdel af 1300-tallet.

Kilder

Licht, Kjeld de Fine og Sissel F. Plathe. Danmarks kirker, Århus amt 48. Tåning, Hylke, Vedslet. 1997. Nationalmuseet, København

Powered by MediaWiki