Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Thorsminde, Skovsrodvej 41

Fra Skanderborg Leksikon

Thorsminde, Skovsrodvej 41

Thorsminde, Skovsrodvej 41, ca. 1910.Foto:Ry Lokalarkiv (B1675)


Thorsminde er en afbyggergård fra Kalbygård. Den ældre Langes fornavn var Thor, deraf navnet.


Thorsminde købtes på auktion i 1884 for 110.500 kr. af kasserer Jespersen, Århus, som siden solgte den for 160.000 kr.


Siden århundredskiftet 1900 har den skiftet ejere flere gange, og jord er skilt fra bl.a. til 5 statshusmandsbrug. Vejen bliver i folkemunde kaldt for Statsgade. Blandt ejerne var Sam Eide i 1936. Han købte senere Resenbro Kro, som han drev i mange år og senere solgte til FDM, der nedlagde kroen.

Kilde: Lokalhistorisk Kalender for Ry 2011

Powered by MediaWiki