Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Venge Mølle

Fra Skanderborg Leksikon

Mølleren og hans familie boede i længen til venstre. Til højre for møllen var der bageri i stueetagen og forsamlingssal på første sal.


På toppen af Møllebakken ved hovedfærdselsåren mellem Skanderborg og Hammel knejsede vindmøllen indtil den blev nedbrudt omkring 1. Verdenskrig.

Som så mange andre møller var stedet samtidig det lokale bageri, hvorfra bageren med hest og vogn kørte rundt og solgte rugbrød.

Møllen var oprindelig en stubmølle, der var ejet af Sophiendal. I 1842 siges den at være den eneste hollandske vindmølle i Skanderborg amt foruden Horsens Mølle. Den var bortforpagtet for en årlig afgift af 200 Rdl. For at holde kunderne ved møllen, var der på hovedgården indrettet et boghvedeværk, der også kunne benyttes til skråning af malt. I midten af 1800-tallet blev stubmøllen erstattet af en hollandsk vindmølle med fire kværne. Denne kunne bygges større, for nu var det jo ikke hele møllehuset, der skulle drejes i vinden, nu havde man en drejelig møllehat.

Det var et stort bygningsværk. Her var foruden den store mølle også en toetagers vinkelbygning, som indeholdt møllerens bolig, bageriet og en forsamlingssal. Her blev der holdt mange familiefester.

Hele bygningsværket var – set med lokale øjne – så imponerende, at man ubeskedent sammenlignede det med Dybbøl Mølle. Møllen blev nedbrudt omkring første verdenskrig, men spor af den ses stadig på stedet. Dog mest i form af rester af de gamle vejgrøfter, der i dag henligger som krat overbegroet med træer og buske.

Indtil 1872 gik vejen fra Veng op af den stejle Bakkevej til Møllebakken, men i 1872 byggede man Låsbyvej, hvor den ligger i dag.

Veng Lokalarkiv opbevares salgs- og købsprotokoller fra mølleriet.


Kilder:

Historiens spor i Veng og Mesing sogne.

Powered by MediaWiki