Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Venge Sogns Spare- og Lånekasse

Fra Skanderborg Leksikon

Låsbyvej 78, hvor sparekassen havde til huse fra 1946 til 1972. tegning: Hans Morten Pedersen.

Sparekassen blev stiftet i 1872 - ifølge skrivelse fra indenrigsministeriet om stempelfrihed for sparekassebøger den 2. januar. Den fik navnet ”Venge Spare- og Lånekasse”. Lærer J. Lassen, Veng, blev den første formand. Sparekassen fik kontor på Låsbyvej 76. Initiativet kom fra bønder og lærere fra alle dele af sognet: Veng, Søballe, Hårby og Nr. Vissing.

Omsætningen voksede kun langsomt. De, der havde lidt formue, lod pengene stå i Skanderborg for ”Deres Midler skulle skjules, dels for skattens skyld, dels også for det eftertragtede at blive omtalt som Pengemænd, der havde store Summer i Købstædernes Pengeinstitutter, hvor Sognets Folk ikke kunne se og omtale Beløbets Størrelse”. Formuer og indkomster blev først tilgæn¬ge¬lige for en større offentlighed i 1903, da vi fik de nye skattelove.

Sparekassen fik efterhånden mange flere også mere velhavende kunder - og omsætningen stiger. Ikke mindst oprettelsen af andelsmejerier og andelsslagterier er en medvirkende årsag til, at der kommer flere penge i landbruget. Sparekassen gør en stor indsats for at fremme børnenes og de unges opsparing. Sparemærker handles fra katederskufferne i sognets skoler.

Det bliver nemmere for lokale beboere at opnå lån for, som det siges, alle kender alle, og det er en stor fordel, når man søger lån. Tab på udlånskontoen er et næsten ukendt begreb. I næsten 75 år sad sparekassen til leje i samme hus, men 1946 køber sparekassen eget hus, Låsbyvej 78. ”Nyt og udstyret med alle Nutidens moderne Bekvemmeligheder, Lys, varmt og koldt Vand, Badeværelse, WC, og et meget rummeligt Udhus med Vognport og stalde, Brænde og Vaskehus”. Her havde sparekassen så til huse, indtil den i 1973 blev nedlagt efter mere end 100 års virke. Huset blev ved nedlæggelsen overtaget af Nordea Skanderborg og i 2009 solgt til ejeren af Klosterkroen, der ombygger det til kombineret privatbeboelse og kursussted.


Eftermæle

Da boet blev gjort endeligt op, var der en formue på 100.000 kr. Det besluttedes at oprette en fond, hvor afkastet af kapitalen hvert år skulle uddeles til almene kulturelle formål i Veng sogn. Fonden har nu gennem godt 30 år hvert år tilgodeset forskellige lokale aktiviteter med små og store beløb. Fonden afvikledes og ophørte med udgangen af 2007. Fonden bekostede udgivelsen af provst Halvor Bundgårds bog ”Venge Sogn og Venge Kirke” i 1980, Fonden har også velvilligt og gavmildt medvirket til udgivelsen i 2008 ”Historiens spor i Veng og Mesing sogne”. Så selv om Sparekassen lukkede i 1972, har den stadig kunnet påvirket egnens økonomiske liv gennem de 34 år, der er gået siden dens lukning. Hvilket må siges at være et værdigt eftermæle.


Kilde:

Historiens spor i Veng og Mesing sogne. 2008

Powered by MediaWiki