Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Vestergade 49-61

Fra Skanderborg Leksikon

Opførelsen af Vestergade 51, 53 og 55, 1942.

2. Verdenskrig brød ud den 1. september 1939 og Danmark blev involveret i konflikten, da landet blev besat af Tyskland den 9. april 1940. I slutningen af 1940 havde man i Danmark en boligsituation med ca. 16.000 ledige lejligheder. Da man i oktober 1943 lavede en optælling igen var tallet faldet til 42 ledige lejligheder i hele Danmark.

Grunden til det dramatiske fald i udbudte lejligheder skyldtes blandt andet, at boligbyggeriet var meget begrænset som følge af materialemangel og rationering. Der var derfor ikke lejligheder nok til at følge med efterspørgslen og i Skanderborg havde man derfor i april 1942 fem husvilde familier.

Byrådet i Skanderborg besluttede derfor at opføre tre beboelsesejendomme på Sølunds gamle jorder, lige vest for Sølundstien. Hver ejendom, der kostede 26.500 kr. at opføre og indeholdte 2 styk 2 ½ værelses lejligheder. Under byggeriet kunne håndværkere berette om at tyske fly fløj meget lavt hen over husene.

På trods af de nye ejendomme var der stadig husvilde familier i april 1943, og byrådet vedtog derfor at søge om et byggelån til yderligere tre ejendomme i forlængelse af de andre.

Vestergade 49, 51, 53 og 55, ca. 1944

Overslagssummen lød på 25.000 kr., men ministeriets grænse for lån lå på 20.000 kr. Derimod kunne der ydes et lån til et dobbelthus med fire lejligheder beregnet til børnerige familier.

Dobbelthuset blev tegnet af den lokale arkitekt Johan Schmidt, som også sad i Skanderborg Byråd.


Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Skanderborg - en by under besættelsen 1940-1945

Powered by MediaWiki