Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Viggo Rasmussen Perriard

Fra Skanderborg Leksikon

Viggo Rasmussen Perriards tegning af maskinfabrikken A.Blom & Søn fra 1916.

Viggo Rasmussen Perriard blev født i Skanderborg den 5. juni 1876 som søn af malermester Rasmus Rasmussen og hustru Andrea Christine Elisabeth Rasmussen (f. Andreasen) og som barnebarn af maler, musiker og musiklærer Peder Rasmussen.

Han blev udlært dekorationsmaler i Aalborg. Efter læretiden vandrede han til fods gennem Tyskland og til Schweiz, hvor han bosatte sig i Lausanne.

Han opbyggede en stor dekorationsmalerforretning i Lausanne med en filial i Genève. Han malede blandt andet dekorationer til teatret i Lausanne. Han giftede sig i Schweiz og lod sin hustrus efternavn - Perriard - føje til sit. Parret fik seks børn.

Første Verdenskrig satte en stopper for turist- og teaterliv i Schweiz. Viggo Rasmussen Perriard mistede indtægter. Han solgte sin forretning og rejste med hustru og seks børn hjem til fødebyen, Skanderborg. Her blev hans hustru syg og indlagt, først på forskellige hospitaler i Danmark, derefter på et hospital i Schweiz.

Det var i den forbindelse, at Viggo Rasmussen Perriards huslæge og gode ven, Dr. Ingbøll, tilbød at tage et af familiens børn, Francis Raymond Perriard, i pleje. Familien Blom, der også var Viggo Rasmussen Perriards nære venner tog et af de andre seks børn, datteren Marie-Louise i pleje samtidig.

Fabrikant Christian Blom og hustruen Julie Blom ejede og boede da i Viggo Rasmussen Perriards barndomshjem på Adelgade 104, hvor Viggo Rasmussen Perriards far, husets første ejer, Rasmus Rasmussen, i sin tid havde udført de store portmalerier.

I 1916 udførte Viggo Rasmussen Perrriard en detaljeret tegning af den store maskinfabrik A.Blom & Søn på Adelgade.

I 1919 udførte han 500 arbejdstegninger til den også i Skanderborg bosiddende lærer L. Thanes bog ”Papirsløjd for skole og hjem”.

Sønnen Francis Raymond Perriard fortsatte en lang familietradition med maleri.


Kilder:

Perriard, Francis Raymond: Privat brev til Holger Blom dateret Espergærde, 23. maj 1962.

Thane, L: Papirsløjd for Skole og Hjem, København, Gyldendal 1919.

Thane, L: Danske byer og deres mænd, Brobjerghus, Aarhus 1919.

Powered by MediaWiki