Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Albert Westergaard

Fra Skanderborg Leksikon

Bankdirektør Westergaard, 1932

Bankdirektør i Skanderborg. Født 23. Okt. 1857 i Flensborg og død 1935 i Hillerød; Gift med Vilhelmine Harhorn (1856-1935), datter af amtsvejinspektør F.J.C. Weinholdt, Skanderborg.

Albert Westergaard blev exam. jur i 1878. Han kom til Skanderborg i 1881 som fuldmægtig hos prokurator E.F. Weng, byens ældste advokatfirma på adressen Adelgade 83. I 1885 nedsatte han sig som selvstændig og drev virksomhed til 1901. Han var medstifter af og adm. direktør for Banken for Skanderborg og Omegn i 26 år, fra 1891-1927, og han bestred flere tillidshverv: Medlem af Overligningskommissionen 1902-1920, og formand for Skanderborg Grundejerforening til 1906.

Westergaard var medlem af Skanderborg Byråd 1900-1909, hvor han især interesserede sig for Banegårdskvarterets og Sølundjordenes inkorporering under byen og oprettelsen af en offentlig badeanstalt.

Albert Westergaard var en markant skikkelse i den danske pengeinstitutverden. Han var stifter og formand for De danske Provinsbankers Forening fra 1905-1918. Formålet udtrykte han således: ”ved at være samlede stå vi stærkere”. Foreningen er idag videreført i foreningen Lokale Pengeinstitutter (1993), der omfatter alle pengeinstitutter med udpræget lokal forankring med det formål at virke for en sund udvikling af den finansielle sektor.

Han var desuden formand for De danske Provinsbankers Pensionsfond fra 1913-27 og Ridder af Dannebrog

Albert Westergaard byggede ejendommen Adelgade 108 i 1886. Banken boede de første år til leje hos bankdirektøren, men købte ejendommen i 1907, og foretog en stor ombygning, som omfattede bolig til direktøren på første sal og banklokaler i stueetagen.

Sammen med købmand Th. Skovgaard stod Albert Westergaard bag udstykningen til Vesterskovvej.

Ved sit giftemålet blev Albert Westergaard stedfader til 6 børn. En af døtrene var Julie Blom, gift med direktør Chr. Blom. Et af børnebørnene var modeskaberen Holger Blom.

Ved bankens 25 års jubilæum i 1916 blev der malet et portræt af Albert Westergaard udført af Johanne Krebs. Maleriet blev i nov. 2009 skænket til Skanderborg Historiske Arkiv.


Kilder

www.rosekamp.dk

www.lokalepengeinstitutter.dk

Banken for Skanderborg og Omegn 1891-1941

L.Thane: Skanderborgs historie (1908) s.180-182

Kaj Klostergaard: Omkring Vindmøllen i Skanderborg (2000) s.30-32

Skanderborg Amtsavis 20. nov. 1935

Powered by MediaWiki