Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Alfahus

Fra Skanderborg Leksikon

Alfahus blev bygget i 1909 af A. Smedegaard, tidligere bestyrer på Andelsmejeriet Engesholm i Hørning. Huset lå på hjørnet af Skanderborgvej og Stationsvej indtil 1967, hvor det blev revet ned. I stueetagen var der skiftende forretninger; bl.a. damelingeri, cykelforretning og konditori.

I 1936 købte Blegind-Hørning Kommune Alfahus og udover butik, blev der indrettet sognerådslokale og to små kontorer i stueetagen. Det ene kontor blev brugt til kaffestue og det andet til forskellige gøremål, f.eks. uddeling af rationeringsmærker. I en periode blev kontoret også brugt en gang om ugen af Blegind-Hørning Sognes Spare- og Lånekasse. Husets 1. og 2. sal var indrettet til privatbolig.

I 1963 solgte Kommunen Alfahus til Banken for Skanderborg og Omegn, der i 1967 rev huset ned og byggede en ny bankbygning.

Kilder

Hørning Lokalarkivs årsskrift 1989

"Hørning i gamle dage", Robert K. Jensen og Vagn Stadil Petersen

Powered by MediaWiki