Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Andreas Nicolai Bagger

Fra Skanderborg Leksikon

A.N. Bagger, portrætteret ca. 1810

Andreas Nicolai Bagger (13. februar 1763 – 18. august 1827) var byfoged i Skanderborg fra 1802-1820.

Bagger blev født i Jelling som søn af postmester Andreas Bagger og Bodil Wonge. I 1792 blev han uddannet sagfører, og i 1802 blev han byfoged i Skanderborg. I begyndelsen af embedsperioden gik det økonomisk godt for Bagger, der i 1804 lod Amtsgården opføre som prægtig byfogedbolig. Han investerede også i forskellige ejendomme og vandmøller i omegnen, og sammen med møller Jørgen Gjesing købte han i 1805 Sophiendal for lånte penge.

Napoleonskrigene, Danmarks involvering heri (Englandskrigene) og statsbankerotten i 1813 fik stor indvirkning på landet og på hele embedsstanden, og Bagger kom ligesom så mange andre i store økonomiske vanskeligheder. I 1815 forsøgte han uden held at sælge sin gård, og han kunne heller ikke inddrive de penge han havde til gode. Selvom han frasolgte alle sine andre ejendomme kunne han ikke betale sin gæld, og konen Karen Hasselmann Voetmann (1791 – 1848), som han var blevet gift med i 1811, flyttede til Århus med børnene. Oven i dette blev han tiltalt for underslæb, og Bagger blev af Kancelliets deputerede rådet til at trække sig som byfoged, hvilket han gjorde i 1820, og Jens Ditlev Blichfeldt overtog jobbet.

A.N. Bagger blev i retten dømt til at tilbagebetale 24.000 rdl. plus renter, men døde i 1827 inden sagen var færdigbehandlet.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 86-88

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 138

Powered by MediaWiki