Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Jens Ditlev Blichfeldt

Fra Skanderborg Leksikon

Jens Ditlev Blichfeldt var byfoged i Skanderborg 1820-1852.

Justitsråd Blichfeldt forlangte opmærksomhed og respekt, og var kendt som en magtsyg og selvrådig byfoged. F.eks. bestemte en ny kommunallov i 1837, at der nu skulle vælges borgerrepræsentanter til den kommunale forvaltning, og Blichfeldt var blevet så sur over indskrænkningen af sin magt, at han arrigt havde smidt forordningen hen ad gulvet.

Han lagde sig da også ud med både borgerrepræsentanterne og mange andre i løbet af de 32 år han sad på posten, f.eks. da han uden at inddrage de folkevalgte borgerrepræsentanter udnævnte Mikkel Roedsted, søn af en lokal storbonde, til ny kommunelærer.

Blichfeldt blev efterfulgt af konstitueret byfoged C.J. Jensen.


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 113, 136

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 106

Powered by MediaWiki