Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Anna Marie Leegaard

Fra Skanderborg Leksikon

Anna Marie Leegaard (1732 – 22. oktober 1813) var datter af Marie Pedersdatter og Kristen Simonsen Ørting, herredsskriver ved Tyrsting Herred og Vrads Herred. Hun blev gift med to prominente skanderborgensere: Først i 1752 med købmand Christen Poulsen Leegaard, der døde i en alder af 36 år, og herefter i 1764 med byfoged Ulrik Christian Tolstrup.

Hendes søn fra første ægteskab, Poul Christian Leegaard, blev siden kammerråd og opførte gården Leegårdslyst, og herudover fik hun bl.a. to sønner med byfogeden, Fredrik Ludvig Tolstrup og Christian Tolstrup.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 86

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 119-120

Powered by MediaWiki