Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Poul Christian Leegaard

Fra Skanderborg Leksikon

Poul Christian Leegaard (2.3.1753, Skanderborg – 31.10.1813) var kammerråd i Skanderborg og Århus amter, og stod bag opførelsen af Leegårdslyst.

P.C. Leegaard var søn af Anna Marie Leegaards første ægteskab med købmand Christen Poulsen Leegaard, og da moderen giftede sig anden gang blev stedfaren byfoged Ulrik Christian Tolstrup. Som 20-årig blev P.C. Leegaard skriverdreng på Skanderborg Amtsstue, dernæst skriverkarl sammesteds, og nogle år senere blev han tilsynshavende med de kongelige kornmagasiner i Horsens. I 1791 blev han udnævnt kammerråd og landvæsenskommissær i Århus og Skanderborg amter, og i 1794 stod han bag opførelsen af gården Leegårdslyst.

Leegaard døde som 60-årig, og blev begravet på Skanderup Kirkegård.


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 66-72


Henvisninger

"Familien Leegaards optegnelser", Poul Christian Leegaard & Knud Nielsen Leegaard (afskrift fra 1907 af Chr. Heilskov, findes på Skanderborg Historiske Arkiv)

Powered by MediaWiki