Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Balravnsknolden

Fra Skanderborg Leksikon

Balravnsknolden

I Illerup Ådal ved sydsiden af Mesing Sønderskov på kanten af engen ved Mesing ligger de romantiske rester af en langdysse, kaldet Balravnsknolden. Det er en træbevokset jordforhøjning omgivet af delvist adsplittede sten, men uden gravkammer. Sagnet lader en kæmpe ved navn Balravn være begravet her. Da Mesing Kirke blev bygget og han hørte klokkeklangen derfra, blev han så vred, at han kylede en stor sten efter kirken. Den ramte dog ikke, men faldt ned i den tuede mose. Stenen står nu på trekanten mellem Mesing Kirke og Mesing Forsamlingshus. Stenen bærer stadig mærker efter Balravns fem fingre.


Kilder

"Historiens spor i Veng og Mesing sogne", 2008

Powered by MediaWiki