Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Carl Vilhelm Johannes Dreyer

Fra Skanderborg Leksikon

C.V.J. Dreyer

Carl Vilhelm Johannes Dreyer (7.6.1845, Roskilde – 3.5.1934, København) var amtmand 1895-1915.

Kammerherre Dreyer var søn af generalløjtnant J.C.F. Dreyer, der i perioden 1877-79 også var krigs- og marineminister i Ministeriet Estrup. C.V.J. Dreyer blev uddannet cand.jur. i 1869, og arbejdede herefter i Indenrigsministeriet før han blev amtmand i Ringkøbing i 1886. Dreyer blev indsat som amtmand i Skanderborg 1.7.1895, og sad på embedet de følgende 20 år. Han var antageligt en vellidt og dygtig amtmand, og hustruen, kammerherreinde Dreyer, var involveret i Skanderborgs afdeling af Røde Kors, hvor hun bl.a. afholdte samaritkurser.

Det var politibetjent og tidligere skomager Henrik Henriksen, der i 1910 indførte den første taxa i byen. En af historierne fra Dreyers tid i Skanderborg lyder, at Henriksen var hyret til at køre Dreyer fra Skanderborg til Horsens, men da de kom til Gedved satte Henriksen farten ned til de dengang tilladte otte kilometer i timen, hvilket amtmanden var svært utilfreds med. Ved hjemkomsten til Amtsgården sørgede Dreyer straks for, at man i hans amt måtte køre 15 kilometer i timen i bymæssig bebyggelse; den nationale færdselslov var på dette tidspunkt endnu ret mangelfuld.

Dreyers efterfølger i embedet blev Hans Carl Dons.


Kilder

"Østjydsk Hjemstavn". Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrifter nr. 3, 1938, s. 51

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 161

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 24-25

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard. 2003, s. 86-87

Powered by MediaWiki