Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hans Carl Dons

Fra Skanderborg Leksikon

H.C. Dons

Hans Carl Dons (26.7.1855, Anhof – 18.12.1937, Hørsholm) var stiftamtmand 1915-1926.

Kammerherre Dons blev født på Anhof ved Nyborg som søn af kaptajn Julius Dons. Han blev uddannet cand.jur. i 1878, og arbejdede herefter i forskellige afdelinger i ministeriet, før han i 1903 blev amtmand i Ringkøbing, og fra 1.11.1915 stiftamtmand i Århus og Skanderborg amter. Dons var antageligt en dygtig og imødekommende stiftamtmand, som blev på posten indtil han 30.6.1926 fratrådte efter eget ønske. Han døde 11 år efter i Hørsholm.

Dons blev efterfulgt af Valdemar Hvidt.


Kilder

"Østjydsk Hjemstavn". Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrifter nr. 3, 1938, s. 54-55

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 161

"Danske Byer og deres Mænd. Skanderborg By", L. Thane. 1919, s. 58

Powered by MediaWiki