Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ferskvandsmuseet

Fra Skanderborg Leksikon

Fil:FMR_Ferskvandsmuseet_med_bådværksted.jpg

Ferskvandsmuseet findes i en smuk træbygning på Siimtoften, nær bådehavnen i Ry. I udstillingerne fortælles bl.a. om dannelsen af landskabet i Søhøjlandet og om områdets natur- og kulturhistorie.

Landskabet med bakker, søer og vandløb er skabt under afsmeltning af istidens gletsjere for 12.000 til 15.000 år siden. Istidens spor kan stadig opdages overalt, som udstillingen fortæller om. I akvarier, montrer og på plancher vises sider af det meget alsidige dyre- og planteliv, der eksisterer ved de ferske vande i Søhøjlandet. I udstillingen får man en forståelse af, hvordan de forskellige fisk, fugle og pattedyr er tilpasset livet i og ved ferskvand.

Søhøjlandets mange søer og vandløb har også præget tilværelsen for de mennesker, som har boet her siden stenalderen. Udstillingen fortæller bl.a. om fiskegårde og vandmøller, som middelalderens munke byggede. Senere blev fiskeriet i Mossø og andre søer en vigtig indtægtskilde for mange familier, og i vore dage trækker Søhøjlandet mange mennesker hertil pga. muligheder for naturoplevelser, vandreture og lystsejlads.

Ferskvandsmuseumsforeningen ejer og driver Museumsskibet Gl. Turisten. Skibet blev erhvervet i 2001, efter at det i perioden 1922-1974 sejlede som rutebåd under navnet M/S Turisten mellem Ry og Himmelbjerget. Der arrangeres formidlingssejlads med Gl. Turisten på søerne og Gudenåen mellem Ry og Silkeborg for grupper på max. 30 personer.

Ved Ferskvandsmuseet er der opført et bådeværksted, hvor museets bådebyggerlaug i sommerperioden arbejder med at bygge kopier af lokale, historiske bådtyper.

Ferskvandsmuseet arrangerer i skolernes sommerferie aktiviteter og guidede ture i naturen for børn. Se herom på museets hjemmeside: www.ferskvandsmuseet.dk

Ferskvandsmuseet har siden 2008 været en afdeling af det statsanerkendte Skanderborg Museum.

Powered by MediaWiki