Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Fruering Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Fruering Kirke, 1995

Fruering Kirke blev opført omkring midten af 1100-tallet, og er beliggende i Fruering under Fruering Sogn.

Den mellemstore landkirke er placeret i landsbyens sydside på toppen af en bakke, og kirkegårdsterrænet skråner markant mod sydvest i retning af Skanderborg Sø. Det sammensatte, middelalderlige navn Frue-Ring viser, at kirken var viet til Vor Frue, altså Jomfru Maria. Oprindeligt har kirken sandsynligvis været ejet af Ring Kloster (som nu hører under Hylke Sogn), indtil kongen overtog den, formentlig efter reformationen, og senest i 1666. I 1687 skødede kongen kirken til enken efter gehejmeråd Erik Rosenkrantz til Rosenholm, Margrethe Krabbe. Hun afhændede den i 1693 til borgmesteren i Århus, Mikkel Mikkelsen Malling, der i 1701 både solgte dén og annekskirken Vitved Kirke til sognepræst Hans Lønborg og dennes svoger. Efter Den Store Nordiske Krig skete der en større militær reorganisering, og i den forbindelse generhvervede kongen i 1724 Stilling Kirke, som nu blev henlagt under Skanderborg Rytterdistrikt. Ved ryttergodsauktionen i 1767 blev kirken købt af stamhuset Rathlousdal, som ejede kirken lige indtil den blev selvejende i 1918.

Fruering Kirke er usædvanlig på flere måder. I senromansk tid (1175-1275) blev kirken ombygget, og bl.a. blev koret – højst usædvanligt – udvidet til det nuværende langhuskor i samme bredde som skibet. Der er desuden spor efter, at man havde planlagt at opføre mindre bygninger på hver side af det nye kor, men disse planer blev aldrig gennemført. Udgravninger i området omkring kirken og hele ombygningen giver tilsammen anledning til spekulationer om, at Fruering Kirke måske på dette tidlige tidspunkt i historien blev overvejet som klosterkirke. Fra midten af 1400-tallet og i 1500-tallet blev kirken ombygget igen, både udvendig og indvendig, og fik som så mange andre danske kirker bl.a. tilføjet tårn, våbenhus og loftshvælv. Tårnet har mange lighedstræk med en lang række tårne i Århus-området, og især med tårnet på Hørning Kirke, hvilket tyder på, at de samme håndværkere har stået for opførelsen.

Ved en restaurering i 1970’erne fandt man omtrent en meter syd for tårnet en muret kvindegrav fra omkring 1100-1200-tallet. Graven havde rummet en ca. 157 cm. høj kvinde mellem ca. 35-55 år, og graven findes i dag på Skanderborg Museum. Af gravminder i kirken kan nævnes en stor, romansk gravsten, formentlig over en prior eller abbed, der muligvis havde tilknytning til en af klosterstiftelserne på egnen. I 1830 lå gravstenen på gulvet i langhuskoret, men sognepræsten meddelte i 1890, at kirkeejeren seks år forinden havde fået den opsat til pynt i Rathlousdals have. Senere blev den dog overflyttet til Odder Museum, hvor den findes i dag.


Kilder

"Danmarks Kirker: Skanderup, Stilling, Fruering, Vitved". Nationalmuseet, 1988, s. 2976-3010


Henvisninger

Skanderborg Museums hjemmeside

http://www.moesgaardmuseum.dk/odder-museum/

Powered by MediaWiki