Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Vitved Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Vitved Kirke, 1982

Vitved Kirke blev opført i sidste halvdel af 1100-tallet, og er beliggende i Vitved under Vitved Sogn.

Kirken ligger på en forhøjning syd for Stilling-Solbjerg Sø, hvor koret og skibet har ligget siden middelalderen. I senmiddelalderen blev der tilføjet et våbenhus foran syddøren og et tårn. Tårnets øvre stokværk blev senere revet ned, muligvis omkring år 1700, og tagrytteren blev opsat i 1745. Landkirken er bygningsmæssigt set ret almindelig, men murværket rummer mange fornemme og bemærkelsesværdige granitrelieffer.

I middelalderen var kirken sandsynligvis ejet af Ring Kloster, som havde gods i Vitved. Senest i 1666 overgik ejerskabet til kongen, som afhændede den i 1690. Herefter fulgte en række prominente ejere - også efter salget af gods og kirker under Skanderborg Rytterdistrikt i 1767 - og den sidste ejer blev i 1774 kammerråd Peder Herschend. Han oprettede 14 år senere slægtshuset Herschendsgave i Fruering Sogn, hvori Vitved Kirke blev indlemmet i 1795, og dette ejerskab ændrede sig først, da kirken i 1918 overgik til selveje. Senest fra slutningen af 1500-tallet blev Vitved Kirke anneks til Fruering Kirke.


Kilder

"Danmarks Kirker: Skanderup, Stilling, Fruering, Vitved". Nationalmuseet, 1988, s. 3017-3040

Powered by MediaWiki