Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Gl. Rye Mølle

Fra Skanderborg Leksikon

Fil:Museet_på_Gl_Rye_Mølle.jpg

Gl. Rye Mølle er en hollandsk gallerimølle, også kaldet en hatmølle. Møllen er opført i 1872 af kromand Jens Petersen fra Gl. Rye. I 1922 fik møllen installeret en petroleumsmotor for at kunne "køre" i stille vejr. To år senere byggedes et savværk øst for møllebygningen, som blev drevet af petroleumsmotoren. I 1931 anskaffedes en dieselmotor på 20 HK af mærket MIAS fra maskinfabrikken Møller & Jochumsen i Horsens til erstatning for petroleumsmotoren. Savværk og dieselmotor er intakte og kører på udvalgte dage.

I forbindelse med mølleriet har der senere været drevet korn- og foderstofforretning. Forretningen blev indstillet i 1984. I 1989 stiftedes Gl. Rye Møllelaug med det formål at bevare møllen for eftertiden, og i 1990 blev bygningen indrettet til museum, i dag Museet på Gl. Rye Mølle.

De 18 meter lange vinger er fremstillet i 2010 af douglasgraner fra Addit Skov og er til kludesejl. Tidligere har møllen haft vinger med klapper, såkaldte "klapsejlere". Møllebygningen er beklædt med hvidmalede lærkespåner. Tidligere har beklædningen været tjæret pap.

I dag fremstår møllen med sin oprindelige indretning og sit inventar bevaret. Møllen er derfor en hovedattraktion i den permanente museumsudstilling på Museet på Gl. Rye Mølle og i forbindelse med arrangementer som fx Dansk Mølledag og ”møllemarked”, ”levende museum” osv. Efter afslutningen af den store restaurering i 2007-2010 kan møllen atter køre og vise funktionen af møllevinger, manuelt krøjeværk, kværne, aksler og remtræk mv.

Powered by MediaWiki