Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Museet på Gl. Rye Mølle

Fra Skanderborg Leksikon

Fil:Museet_på_GRM_Møllemarked.jpg‎

Museet på Gl. Rye Mølle ligger på en bakketop i Gl. Rye med storslået udsigt over skove og lyngbakker. Museets vartegn er Gl. Rye Mølle, en vindmølle fra 1872, som fremstår med sin oprindelige indretning og sit inventar bevaret. Siden 1990 har møllen huset Museet på Gl. Rye Mølle, som i dag er en afdeling af det statsanerkendte Skanderborg Museum.

I museets udstillinger fortælles bl.a. om middelalderens Rye og skelettet "Petrine", en kvinde som formentlig er blevet henrettet i 1600-tallet på områdets rettersted, Galgebakken. Museet viser også fund af glas fra skovområdet ved Glarbo. Her fik Frederik d. 2 i 1500-tallet startet en produktion af glas, bl.a. drikkeglas og vinduesglas til sit nye Skanderborg Slot.

Takket være skovene opstod der fra 1700-tallets slutning på Rye-egnen en stor træskoproduktion, som var med til at bringe velstand til området. Besøgende kan se det træskoværksted, som er indrettet i museet.

Museet har en interessant udstilling af Himmelbjerg-souvenirs, et lokalt kunsthåndværk, som er en udløber af træskoproduktionen. Gl. Rye Mølle har bevaret det oprindelige savværk fra 1924. Her kan man i dag se en udstilling om skov- og savværksdrift.

Der fortælles også om flyvepladsen syd for Gl. Rye, anlagt i 1935, som ved den tyske besættelse af Danmark i 1940 blev tysk militærbase. Efter befrielsen d. 5. maj 1945 og i de følgende fire år fungerede flyvepladsen som lejr for op mod 12.000 tyske flygtninge.

I museets videobiograf vises historiske film om emner som træskoproduktionen, fremstillingen af Himmelbjerg-souvenirs mm. Museet arrangerer af og til ”levende museumsdage”, foredrag, byvandringer og lignende. Se museets hjemmeside: www.glryemoelle.dk

Powered by MediaWiki