Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Graf Zeppelin over Skanderborg

Fra Skanderborg LeksikonI 1931 besøgte verdens største luftskib, Graf Zeppelin, Danmark. Det 236 m lange luftskib, fremstillet i Tyskland, havde tidligere fløjet jorden rundt. Luftskibet var en imponerende reklame for tysk ingeniørkunst og maskinteknik.

Torsdag d. 15. maj 1931 passerede det Skanderborg, hvor man mærkede suset fra den store verden. Skanderborg Amtsavis skrev:

Lidt før Kl. 2 ½ lød en mægtig Brummen over Bakkerne nordfor Skanderborg, og da Folk forventningsfulde saa i Retningen, opdagedes Zeppelinerens sølvblanke Skrog i Horisonten. Et Minut efter sejlede det majestætisk ind over Skanderborg Sø. Skibet gik saa lavt, at man med Lethed kunde iagttage alle Enkeltheder. Paa Forstavnen stod Navnet GRAF ZEPPELIN malet med store røde bogstaver… Det vare et betagende syn at se det berømte skib. Solen luede og glitrede i det blanke Aluminium og fik Skibet til at skinne som sølv. Trods den ret kraftige blæst gik det ganske støt gennem Luften med ca. 130 km Fart mod Vinden, og ikke en Slingren eller Bevægelse røbede, at der var vanskeligheder ved at vinde frem.


Kilde:

Skanderborg Amtsavis.

Powered by MediaWiki