Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hårby Boldklub

Fra Skanderborg Leksikon

I midten af 1950’erne blev der, lidt i forlængelse af sammenlægningen af de tre små skoler til den større Venge Fællesskole, etableret en tilhørende sportsplads på ca. en fodboldbanes størrelse. På det tidspunkt var der en idrætsforening, der havde atletik, vintergymnastik og sommerhåndbold på programmet. Aktiviteterne foregik på græsmarker, som lokale landmænd stillede til rådighed. Her kunne man på lyse sommeraftener træne og spille, når bare man først havde fjernet diverse kokager med mere. Da den nye sportsplads ved skolen blev opført, begyndte nogle drenge at spille fodbold. Da idrætsforeningen nægtede at oprette en fodboldafdeling, tog nogle af de fodboldspillende drenge sagen i egen hånd og oprettede i 1958 Hårby Boldklub, der kun havde fodbold på programmet. Da de ikke kunne få tilskud af nogen art, måtte de unge mennesker selv skaffe kapital. Det gjorde de blandt andet ved at arrangere lørdagsballer i Hårby Forsamlingshus, og senere blev det til midnatsballer i Hårby Pigtrådscenter med kendte solister. I 1981 blev foreningen sammenlagt med Hårby Idrætsforening og fik nu navnet HIK81.

Powered by MediaWiki