Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hørning Mølle

Fra Skanderborg Leksikon

Hørning Mølle ligger centralt placeret i Hørning, midt i et villakvarter og ved siden af boligkomplekset Mølleparken, kun få minutters gang fra butikstorvet.

Den oprindelige mølle, bygget i 1858, var en hollandsk vindmølle med et vingefang på ca. 20 meter. Møllen brændte i 1874 men blev genopført året efter af møller Søren Rask, der ejede både møllen og Møllegården, som lå få 100 meter derfra. Han drev møllen indtil 1882, hvor han solgte både gården og møllen til Peder Dam. Omkring 1910 solgte Peder Dam begge dele til Ingvar Basse, der kom fra Blegind. To år senere brændte Møllegården, men den blev genopført.

Møller, Chr. M. Jensen, overtog både møllen og Møllegården i 1921, men solgte i 1930 selve møllen videre til Rasmus Rasmussen, også kaldet ”Mølle-Ras”. Han drev møllen indtil 1945, hvor navnebroderen Rasmus P. Rasmussen overtog den. Han solgte den igen efter kun ca. tre år til Helbæk Andersen fra Bjerre Herred, og han solgte den videre til Aksel Nielsen omkring 1952. Da Aksel Nielsen besluttede sig for at sælge møllen i 1958, forsøgte daværende sognerådsformand Viggo Leth og kæmner Arne Hansen at få kommunen til at overtage møllen, men det lykkedes ikke. Møllen blev i stedet købt af autoforhandler Tage Jensen, dog med forkøbsret til daværende Blegind-Hørning Kommune.

I 1970 besluttede Tage Jensen sig for at forære Hørning Mølle væk på den betingelse, at de nye ejere påtog sig at restaurere den gamle mølle. Hørning Kommune ønskede at bevare møllen, der i flere år havde været byens varetegn, og det samme gjorde Arbejdernes Andelsboligforening (AAB), der var i færd med at opføre et stort boligkompleks – kaldet Mølleparken - lige ved siden af møllen. Det lykkedes AABs formand, Karl Petersen, og forretningsfører Magnus Jeppesen at blive enige med daværende borgmester Svend Borgbjerg og kæmner Arne Hansen om at overtage møllen i fællesskab og deles om udgifterne til restaureringen.

Arbejdet med restaureringen begyndte i 1972, men blev aldrig afsluttet. Om eftermiddagen den 13. juli 1974, da møllen stod næsten færdig, brød en voldsom brand ud, og den 100 år gamle mølle kunne ikke reddes. Efter branden fik et mølleudvalg bestående af AABs formand og AABs forretningsfører samt byrådsmedlemmerne Thomas Olsen (V) og Helge H. Pedersen (S) til opgave at stå for opførelsen af en ny mølle. I stedet for at bygge en helt ny mølle valgte man at købe den gamle vindmølle i Stødov på Helgenæs.

Møllen, der er bygget omkring 1904 og var i funktion indtil 1968, blev skilt ad og fragtet til Hørning, hvor den blev genopbygget - dog med helt nye møllevinger. Den nye Hørning Møllen blev indviet den 1. november 1975, og er i dag utrolig velholdt og en aktiv del af lokalmiljøet, ikke mindst takket været naverne i Hørning, der bruger møllen som klublokale og står for udadvendte aktiviteter.


Kilder

"Hørning i gamle dage", Robert K. Jensen og Vagn Stadil Petersen

Hæfte om Hørning Mølle, Naverne i Hørning

Powered by MediaWiki