Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hørning kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Hørning Kirke i 1990

Hørning Kirke er en mellemstor landsbykirke, fra slutningen af 1100-tallet. Den er bygget i romansk stil i både kalksten fra Fornæs på Djursland, jernal, frådsten og granit. Granitten er murværkets overvejende komponent og er sandssynligvis indsamlet fra omgivende marker. Frådstenen er formentlig også lokal. Hele korgavlen er lavet i kalksten, som kan formes forholds nemt. Korgavlen er bemærkelsesværdig med sine tre rundbuede blændarkader, med forfinede kapitæler og langsidernes buefriser. Kirkens kor er væsentlig mindre end skibet, og murene er tyndere. På nogle af de store kalkstenskvadre er der indridset forskellige motiver, dog kan kun en der forestiller et skib tydes. Den blev formentlig tegnet af håndværkerne under kirkens opførelse.

Bygningens historie

Til den oprindelige kirkebygning blev der tilføjet våbenhus og tårn. Tilføjelserne må dateres til sidste del af 1400-tallet, eller i begyndelsen af 1500-tallet. Soklerne på tårn og våbenhus er ensartede, hvilket tyder på at de er fra samme periode. Våbenhuset var oprindeligt bygget i to etager. Allerede i 1756-57 blev der overvejet at reducere højden, men mellemetagen blev først fjernet i 1902. I korets nord og østvindue er den oprindelige trækarm fra det romanske vindue bevaret, i dag er det blot gemt inde i muren. I 2007 blev kirken restaureret og der var et ønske om at genåbne østvinduet. Dog blev det afvist på grund af bevaringen af trækarmen. I stedet blev der skabt et glaskunstværk af små glasstifter i gult og grønt der symboliserer livets træ. Dekorationerne blev gennemført af kunstneren Maja Lisa Engelhardt, der brugte overskydende glasstifter fra Carl Henning Pedersen udsmykning af Ribe domkirke.

Skib indridset i kirkens mursten, formentlig lavet af håndværkerne da kirken blev bygget.

Inventar

I Hørning kirke er der et røgelseskar i bronze fra 1200-tallet, der er formet som en stor korsformet bygning. Røgelseskarret blev brugt i den katolske messe og er sandsynligvis importeret fra Westfalen i Tyskland. Den har siden været brugt til forskellige formål, blandt andet fungerede den som fatning for en elektrisk lampe. I dag hænger røgelseskarret i koret.

Kirkens alterbord er formentlig middelalderligt og formentlig ligger en tom helgengrav under den nye alterbordsplade. Altertavlen er fra renæssancen og der er malet årstallet 1593 på den. Det har siden gennemgået mange ændringer. Det et storfelt fra 1771 viste nadverordene, og er nu hængt op bag på tavlen. I 1855 malte lærer N. Jensen Boes en fremstilling af nadveren henover, hvilket i 1888 blev erstattet af et lærredsmaleri af Rasmus Christiansen, som er en kopi efter A. Dorph.

Døbefonten er romansk stil og lavet i granit. Dåbsfadet er fra 1550 og lavet i Sydtyskland. Det er lavet i messing og svarer til fadet i Skejby kirke.

Hørningstenen der blev fundet i 1849 på en mark ved Berinbro, blev opstillet i kirken i samme år, og var der indtil den kom på Moesgård Museum i 1873.

Kilder

Hørning Kirke - Danmarks kirker

Powered by MediaWiki