Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Valdemar Hvidt

Fra Skanderborg Leksikon

Valdemar Hvidt (25.6.1881, København - 27.5.1963) var stiftamtmand 1926-1942.

Hvidt var søn af højesteretsformand Edvard Hvidt, og blev uddannet cand.jur. i 1905. Efter en række forskellige ansættelser blev han kontorchef i Indenrigsministeriet i 1920, og i perioden 1920-24 var han ligeledes af flere omgange konstitueret som stiftamtmand over Århus Stift og amtmand over Århus og Skanderborg amter. I 1924 blev han gift med Ellen Bille-Brahe, datter af baron Preben Bille-Brahe, og 1.7.1926 blev han officielt udnævnt som både stiftamtmand og amtmand. Han blev i embedet indtil 31.3.1942, hvorefter han flyttede til Århus og alene fortsatte som stiftamtmand i den jyske hovedstad, da Århus og Skanderborg amter igen fik hver sin amtmand.

Hvidts efterfølger i amtmandsembedet blev E.F.G. Schau.


Kilder

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 161-62

"Danske Byer og Sogne. 6. Bind. Skanderborg Amtsraadskreds". Vort Lands Forlag, 1932, s. 3

Powered by MediaWiki