Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Jægergården

Fra Skanderborg Leksikon

Jægergården lå på vestre side af Adelgade nær broen til Slotsholmen fra 1500-tallet indtil 1721.

Frederik 2. var kongen, der i 1500-tallet forvandlede Skanderborg Slot fra en gammel middelalderborg til et prægtigt renæssanceslot, og han ville især bruge opholdene på slottet til at dyrke sin store interesse for jagt. Derfor oprettede han Dyrehaven, og han stod også bag opførelsen af den 22 fag store jægergård, der dannede ramme om fest og farver, når kongen afholdte jagter i Skanderborg.

Allerede i midten af 1600-tallet må Jægergården have ligget delvist uberørt hen, for i 1651 fik Skanderborg Latinskole tilladelse til at indrette syv fag til skolebygning i den gamle gård. Med tiden gik den ubenyttede del af Jægergården så meget i forfald, at fagene enten faldt ned eller blev nedbrudt. Resterne af den gamle jægergård husede latinskolen i hele 70 år, indtil den stærkt forfaldne gård i 1721 blev nedrevet for at give plads til Vestre Barakker under Skanderborg Rytterdistrikt.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 47, 65

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 72-73

Powered by MediaWiki