Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Latinskole

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Latinskole eksisterede fra 1651-1740, og var beliggende på Adelgade.

Efter reformationen blev der i de danske købstæder oprettet offentlige latinskoler. Skolerne var forbeholdt drenge, og formålet var at forberede eleverne til enten at studere ved universitetet eller blive præst eller degn. Meget af undervisningen foregik derfor på latin, og både lærerne og eleverne indgik i områdets gejstlige handlinger, og de modtog kongetiende og andre afgifter som støtte.

Schola Schanderburgensis, Skanderborg Latinskole, blev oprettet i 1651, og fik i begyndelse til huse i den ene ende af Jægergården, som lå på vestre side af det nuværende Adelgade. Den kongelige jægergård måtte have ligget delvist uberørt hen i midten af 1600-tallet, for latinskolen fik tildelt syv fag ud af det 22 fag store hus.

Rektoren modtog løn af kongen, af amtmanden for at være slotsdegn ved Slotskirken, og af almindelige degneindtægter, og på grund af skolens ringe størrelse kunne rektoren varetage undervisningen uden yderligere lærerhjælp. Claus Sørensen blev i 1653 den første student, der dimmiterede fra latinskolen, og han blev efterfølgende optaget på Københavns Universitet.

Jægergården gik med tiden mere og mere i forfald, og bygningen blev i 1721 nedrevet for at give plads til Østre Barakker. Skanderborg Latinskole flyttede derfor over i det kongelige smediehus, der dengang lå på det nuværende Adelgade 13, og her havde skolen hjemme indtil den blev nedlagt som et led i skolereduktionen i Århus Stift i 1740.

Efter nedlæggelsen af latinskolen havde Skanderborg to skoler tilbage, Skanderup Rytterskole og Skanderborg Skole.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 47-48, 65, 69-70

"Skolereduktionen i Århus stift 1740", Carl E. Jørgensen. I: Århus Stifts Årbøger, 1998, s. 70-90

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 33


Henvisninger

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 64-87

Powered by MediaWiki