Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Joh. P. Sørensen

Fra Skanderborg Leksikon

Joh. P. Sørensen ca. 1933

Johan Poul Sørensen (1861 – 1947) var en af pionererne bag opfindelsen den trådløse telegrafi i årene 1891-1896.

Han blev født i Tebstrup, hvor Tebstrupbeboerne i 1934 rejste en mindesten med en portrætmedaljon af ham ved landevejen, i dag ved siden af Brugsen, Horsensvej 101.

Det er omstridt, hvorvidt Joh. P. Søresen kom først med opfindelsen, men sikkert er det, at det var italieneren G. Marconi, der i 1896 fik æren og blev verdensberømt for opfindelsen af den trådløse kommunikation. Joh. P. Sørensen mente selv, at æren tilkom ham, og at det danske Marineministerium havde syltet hans opfindelse angiveligt med den motivering, at den sikkert aldrig ville få nogen betydning.

Joh. P. Sørensen udførte sine forsøg som telegrafingeniør ved marinen med base på Refshaleøen. Han forsøgte først at transmittere morsetegn og prøvede på et tidspunkt at indskyde en mikrofon i kredsløbet for at checke om anlægget også reagerede på tale. Det virkede. Hans assistent som befandt sig i en robåd ude på sundet kunne med bestyrtelse berette, at nu var anlægget også begyndt at tale. I 1895 kunne han gennemføre trådløs taleoverførsel over en strækning på ca. 1 km i Storebælt.

Men de bevilgende myndigheder i Danmark viste i modsætning til udlandet ikke særlig interesse for fænomenet.

Mindestenen i Tebstrup
.

I 1916 grundlagde han i København Den Danske Kabelfabrik.

For sit pionerarbejde fik Joh. P. Sørensen først i 1933 fuld anerkendelse fra Polyteknisk Læreanstalt, og han blev tildelt Ridderkorset og endelig Tebstrupbeboernes mindesten.

Joh. P. Sørensens halvbror var den da landskendte opfinder og møllebygger Chr. Sørensen, der oprettede Skanderborg Zinksoldefabrik.Kilder:

Leif Juul Pedersen:Fra olielampe til budbringer. Mindesmærker i Skanderborg Kommune. (2001)

Egon Jensen: Opfinderen Johan Poul Sørensen. Østjysk Hjemstavn.2010.s. 20-27.

Powered by MediaWiki