Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Christian Sørensen

Fra Skanderborg Leksikon

Christian Sørensen var møllebygger og opfinder, og flyttede til Skanderborg i 1879, hvor han døde i 1930.

Chr. Sørensen flyttede i april 1879 fra Nr. Vissing til Skanderborg. Her lejede han ejendommen Møllegade 1, og oprettede Skanderborg Zinksoldefabrik med stedsønnen Niels Jensen som partner. Sørensen havde nemlig opfundet en hånddrevet perforeringsmaskine, som kunne lave solde ud af pillekværns- og zinkplader, og det var Sørensen selv, der tog sig af alt møllebyggerarbejdet. Inden årets udløb var der godt gang i forretningen, og købmand Lykkeberg blev inddraget som tredje partner.

I 1881 opførte Sørensen en bygning længere oppe ad Møllegade og flyttede virksomheden dertil. Han opførte også en vindmotor til at drive maskineriet, og han ansatte fire møllebyggersvende og fire tømrersvende. Sørensen leverede både møllevinger og tømmer, og han opførte også selv vindmøller med henblik på videresalg, bl.a. Stilling Vindmølle. I løbet af 1880’erne udvidede han fabriksarealet og oprettede desuden en reel tømmerhandel med savskæreri. Sørensen satsede fortsat på nye opfindelser, og ansatte derfor en assisterende ingeniør, hvilket resulterede i opfindelsen af horisontale ostepressere og en ny slags ostekopper, og i 1889 fik Chr. Sørensen monopol på at producere sine jernkoblinger til møllevinger. Det var også Sørensen som byggede den enorme vindmotor, der på foranledning af byrådsmedlem, møller Peder Sørensen fra Skanderborg Mølle blev opført for at sænke vandstanden i Sortesø. Vindmotoren var i funktion fra indvielsen i 1894 og helt indtil Skanderborg Sø fik den store vandstandssænkning i 1932.

I slutningen af 1800-tallet foretog professor Poul la Cour på Askov Højskole nogle undersøgelser baseret på en forsøgsmølle opstillet på stedet, og disse beregninger viste, at de gamle teorier og metoder til møllebygning ikke var gode nok. Chr. Sørensen henvendte sig til la Cour, og tilbød at levere modeller til undersøgelsen af en ny vindmølletype med keglemotor, som Sørensen selv havde opfundet. Efter nogle ændringer i designet blev den nye keglemotor en succes, og i 1898 havde han solgt ca. 100 af dem til ind- og udland; for at følge med succesen måtte der tilknyttes fem danske underleverandører. Sørensens vindmotorer var designede til at kunne producere strøm til belysning og elmotorer, og de blev brugt så fjernt væk som Sydamerika og Sibirien. Han opfandt også en patenteret friktionsregulator til keglemotoren, og syslede hele tiden med nye idéer og opfindelser centreret omkring udnyttelsen af vindkraft.

I 1888 blev købmand Lykkebergs part i zinksoldefabrikken overtaget af firmaet N. Christensen & Co., og i 1903 blev alle parterne enige om, at Chr. Sørensen og Niels Jensen skulle købes ud af fabrikken. I 1910 købte N. Christensen & Co. ligeledes Sørensens vindmotorfabrik, der lå på et areal mellem Møllegade og Villavej, og Skanderborg Trælasthandel & Zinksoldefabrik var en realitet. Chr. Sørensen overtog ved samme lejlighed firmaets ejendom på Sygehusvej 20, hvor han senere indrettede Skanderborg Grynmølle, og således endte hans tid som succesfuld vindmølleproducent og opfinder. Han døde 7. december 1930 på Skanderborg Amtssygehus.

Christian Sørensen var halvbror til Joh. P. Sørensen , opfinderen af den trådløse telegraf.

Kilder

"Omkring Vindmøllen i Skanderborg", Kaj Klostergaard. Forlaget Skanderleipzig, 2000, s. 16, 78-81

Powered by MediaWiki