Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Johan Christian Bille-Brahe

Fra Skanderborg Leksikon

Johan Christian Bille-Brahe (2.7.1819, Hvedholm – 10.2.1899, København) var amtmand 1855-1867 i Skanderborg amt.

Baron J.C. Bille-Brahe var søn af lensgreve Preben Bille-Brahe. Baronen blev uddannet cand.jur. i 1842, og arbejdede herefter i Kancelliet. I perioden 1848-51 var han konstitueret stiftamtmand i Odense, og 1.4.1855 blev han amtmand i Skanderborg, et embede han bestred i 12 år, indtil 31.7.1867.

Da Frederik 7. og Grevinde Danner var i Skanderborg i 1861 opholdt de sig på Amtsgården hos Bille-Brahe, som både var en velhavende og af byen afholdt mand; før sin afrejse i 1867 skænkede han byen Asylgades Børnehave.

Samme år blev han amtmand i Holbæk, og fra 1873-1889 var han stiftamtmand i Sjælland Stift og amtmand i København. Han døde i hovedstaden som 79-årig.

T.C. Dahl blev hans efterfølger i embedet som amtmand.


Kilder

"Østjydsk Hjemstavn". Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrifter nr. 3, 1938, s. 20

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160

"Fra asyl til børnehave. Asylgades Børnehave 1867-1992", Leif Juul Pedersen. 1992, s. 5-6

Powered by MediaWiki