Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Torkild Christian Dahl

Fra Skanderborg Leksikon

Torkild Christian Dahl i 1863

Torkild Christian Dahl (11.9.1807, Århus Mølle – 4.4.1872, Moesgaard) var amtmand 1867-1868.

T.C. Dahl var uddannet cand.jur. i 1834, tilhørte De Nationalliberale, og fik en lang karriere inden for politik, bl.a. i Landstinget. Han blev stiftamtmand i Århus Stift og amtmand i Århus Amt fra 1858, og fra 1.8.1867 var han ligeledes amtmand i Skanderborg Amt, da de to amter fik fælles amtmand. Dette embede bestred han imidlertid mindre end et år, og årsagen hertil var et dårligt helbred. Andetsteds står dog at han sagde op, fordi regeringen ikke ville tillade, at stiftamtkontorerne blev flyttet til Moesgaard ved Århus, hvor Dahl boede, da amtmændene i Skanderborg fortsat skulle bo på Amtsgården.

T.C. Dahls bror, C.B.A. Dahl, overtog embedet 1.5.1868.


Kilder

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160-161

"Østjydsk Hjemstavn". Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrifter nr. 3, 1938, s. 35

Powered by MediaWiki